1. Αρχική σελίδα
  2. Ο διακλαδωτής Υ
  3. Παρακολούθηση κατάστασης

Παρακολούθηση κατάστασης με τον διακλαδωτή Y της ifm

Η Παρακολούθηση κατάστασης αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Οι αισθητήρες παρέχουν δεδομένα με τα οποία επιτρέπεται ο σχεδιασμός της συντήρησης και ο προγραμματισμός της σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν θα υπάρχει παραγωγή.

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες:

  • Γνήσια σήματα αισθητήρων για την αξιολόγηση: Τα δεδομένα κατανάλωσης αερίων και υγρών μεταβιβάζονται γνήσια και χωρίς κάποια παραβίαση στην υποδομή ΙΤ
  • Αξιολόγηση πολλαπλών τιμών διεργασίας από έναν αισθητήρα, για παράδειγμα, ροή και θερμοκρασία με το SM9000 μέσω IO-Link
  • Καλύτερη ερμηνεία της κατάστασης του μηχανήματος μέσω της συνδυασμένης απεικόνισης διαφόρων τιμών διεργασίας στο LINERECORDER SMART OBSERVER

Λογισμικό LINERECORDER SMART OBSERVER

Το λογισμικό Παρακολούθηση κατάστασης LINERECORDER SMART OBSERVER της ifm χρησιμεύει για την επιτήρηση της κατάστασης των συστημάτων και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. Για την ανάλυση της κατάστασης προσφέρονται πολύπλευρες δυνατότητες αξιολόγησης, σε συνδυασμό με αντίστοιχα σενάρια σημάτων συναγερμού:

  • Διαχείριση συναγερμών
  • Τρέχουσες ενδείξεις κατάστασης
  • Παράλληλη ένδειξη των τιμών σύγκρισης από το παρελθόν
  • Παρακολούθηση πολλαπλών τιμών διεργασίας στο ίδιο χρονικό διάστημα
  • Συσχέτιση πολλαπλών καταστάσεων

Online παρακολούθηση

Ανεξάρτητα από τη θέση και τον χρόνο, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα, τις αναλύσεις και τα μηνύματα συναγερμού. Μέσω web, είναι δυνατό να γίνει κλήση και χειρισμός όλων των πληροφοριών και των λειτουργιών του περιβάλλοντος παραγωγής, με ασφαλή πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, καθώς επίσης και άμεση ενημέρωση για τυχόν σφάλματα μέσω SMS ή e-mail.

Παράδειγμα εφαρμογής: Παρακολούθηση κατάστασης

Επισκόπηση προϊόντων: