• Tuotteet
 • Toimialat
 • IIoT & ratkaisut
 • Palvelut
 • Yritys

Tehokas paineilman valvonta älykkäillä virtausantureilla

Valvotko paineilmajärjestelmiäsi? Tutustu tehokkaaseen tapaan säästää energiaa!

Oletko varma, ettei laitoksesi paineilma pääse käymään vähiin?
Yrityksen kilpailukyky on suorassa suhteessa sen laitosten ja järjestelmien energiatehokkuuteen. Paineilman tuottaminen ja jakelu on toiseksi suurin energiakustannusten lähde. Tehokas vuotojen valvonta ja paikallistaminen ovat oleellisia energiavalvonnan osia ja ne tarjoavat etuja alentuneiden sähkökustannusten, kestävän tuotannon ja julkisen rahoituskelpoisuuden muodossa. Energiasäästöt tuovat myös kilpailuetua alentuneiden tuotantokustannusten muodossa.

Paineilma ei ole ilmaista
Havaitsematta jäävät vuodot liitoksissa, liittymäkohdissa tai toimimattomissa komponenteissa voivat aiheuttaa korkeita kustannuksia vuosittain. Paineilman tuottamiseen kuluvan osuuden voidaan laskea olevan yli 30% teollisuuslaitosten sähkönkulutuksesta. Haluaisitko tietää, mitä tämä merkitsee sinulle käytännössä? Pienillä investoinneilla ja julkisella rahoituksella voit varmistaa pysyvät ja yksinkertaiset energiasäästöt ja mahdollistaa mittaavan kunnossapidon laitoksissasi. Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa löydät oikean ratkaisun tuotantoasi varten. Soita meille:

Selvitä energiansäästöpotentiaalisi nyt

Totea itse ifm-ratkaisujen avulla tehtävän tehokkaan paineilmavalvonnan edut. Digitaalisessa konehallissa asiantuntijamme keskustelevat erilaisista aiheista, kuten:

 • Yksityiskohtainen kulutusmittaus koneessa – laitteistosta ohjelmistoon (0:00-19:17)
 • Paineilman valvonta jakelulinjassa – kustannusten ja vuotojen aiheuttajien määrittely helpoksi (19:17-31:50)
 • Energiatunnuslukujen rekisteröinti ja kompressorin hyötysuhteen laskeminen (31:51-35:59)

Miksi valvoa paineilmaa?

Kestävä kehitys

Lisääntynyt energiatehokkuus ja ekotasapaino

Arvokkaiden koneiden suojaus liian suurelta/pieneltä syötöltä

Kustannussäästöt

Vähemmän energiankulutusta päästöhintojen noustessa

Verohelpotukset ja julkinen rahoitus

Sertifiointi

Perusta DIN EN ISO 50001 -normin mukaiselle energianhallintajärjestelmälle

Vuotojen valvonta kompressorista koneeseen

Paineilmaa käytetään miltei kaikilla teollisuudenaloilla. Pajasta puhdastiloihin - vuotoja voi esiintyä missä tahansa paineilmaverkostossa.Paineilman valvontajärjestelmiä ja antureita käytetään kaikenlaisissa laitoksissa ja koneissa. Tutustu menestystarinaamme:

Paineilman valvonta
kunnossapitoyksikössä

Lue lisää

Paineilman tunnistus pääsyöttölinjoissa

Lue lisää

       

Paineilman valvonta lämpömuovauspakkauskoneessa

Lue lisää

Paineilmakulutuksen mittaus raakakorien tuotannossa

Lue lisää

Energianhallintaa korkeimmalla tasolla:
SD-sarjan anturit

Mahdollisuuksia ifm:n virtausantureilla

 • Modulaarinen konsepti - pääsyöttölinjasta sivuhaarojen kautta tuotantokoneeseen
 • Järjestelmäratkaisu: – yksittäisestä anturista ohjausjärjestelmään ja pilveen, kaikki samalta toimittajalta
 • Yksi laite, neljä prosessiarvoa – kokonaiskulutus, virtaus, paine, lämpötila
 • Kannattavuutta investoinnilla - alentuneet energia- ja kunnossapitokustannukset, verohelpotukset, rahoitus

Tutustu SD-sarjan antureihimme

Yksi laite, neljä prosessiarvoa, lukemattomia etuja IO-Linkillä

ifm:n SD-sarjan virtausanturit välittävät tarkasti kaiken sen informaation, mitä tarvitaan paineilman ja teollisuuskaasujen tehokkaaseen käyttöön. Olipa kyseessä virtausnopeuden mittaus, painemittaus, lämpötilavalvonta tai kulutusmäärä - tarvitset ainoastaan yhden kaapelin ja yhden anturin prosessidatan tarkkailuun. Sähköisistä muunnoksista johtuvat tarkkuushäviöt ovat menneen talven lumia. Voit tarkistaa anturisi tilan milloin tahansa - myös langattomasti silloin, kun olet liikkeellä. Nämä ja monia muita etuja saat käyttämällä IO-Link -liitännällä varustettuja SD-sarjan virtausantureita.

Reaaliaikainen analyysi

Tunnista pitkän ajan kulutustrendit tai ilmanpaineen vaihtelut SD-sarjan antureilla ja optimoi prosessisi

Vähemmän laitteita

IO-Link siirtää 4 prosessiarvoa yhden kaapelin kautta. Ilman ylimääräisiä antureita, kaapeleita tai putkiyhteitä.

Langaton tarkkailu

Järjestelmien ja prosessien mobiili parametrointi, valvonta ja mittausarvojen tallennus IO-Link Bluetooth-adapterin avulla

Parametrointi

Helppo ja nopea parametrointi moneo configure -ohjelmistolla ja IO-Link -masterilla

Maksimaalista tehokkuutta ifm:n järjestelmäratkaisuilla

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Koneiden ja laitosten suorituskyvyn jatkuva optimointi ilman tuotannon tiukkojen laatustandardien laiminlyömistä - ifm:n järjestelmäratkaisut mahdollistavat maksimaalisen tehokkaat tuotantoprosessit ja varmistavat jatkuvan diagnosoinnin ja vikojen varhaisen havaitsemisen paineilmaverkostossasi. Yksittäisistä kunnonvalvontaratkaisuista ja ennakoivasta kunnossapidosta koituvia hyötyjä:

 • Kustannusten aleneminen
  Kuntoon perustuva kunnossapito tarvittaessa kiinteiden huoltovälien sijaan. Osien vaihto voidaan suunnitella.
 • Suunnittelemattomien seisakkien välttäminen
  Tärinäanalyysi ja moottorin kompressorin laakerivaurioiden varhainen tunnistus.
 • Helppo integrointi
  Toteutus IT-resursseista riippumatta - itsenäisiä sovellutusratkaisuja antureista arviointiyksiköihin ja verkkopohjaisiin analyysityökaluihin.
 • Anturista toiminnanohjausjärjestelmään (ERP)
  Skaalattavat laajennukset muihin sovelluksiin tai tiedonsiirto ERP-järjestelmien kanssa ovat mahdollisia.

Kalibrointitodistukset ja säännölliset uudelleenkalibroinnit johdonmukaiseen energianhallintaan

 

Seuraamalla EU:n energiatehokkuusdirektiiviä DIN EN ISO 50001 kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet energiasäästöjen saavuttamiseen. Antureiden ISO- tai DAkkS-standardin mukainen kalibrointi on perusta tämän ohjeistuksen noudattamiselle. Säännöllinen uudelleenkalibrointi varmistaa mittauslaitteiden pitkäaikaisen virheettömän ja luotettavan toiminnan.

ifm:n kalibrointipalvelun avulla saavutettavia hyötyjä

FAQ (usein kysyttyä)

Tehokas energianhallinta moderneilla virtausmittareilla

Tämä valkoinen kirja esittää monia hyviä syitä energianhallintajärjestelmän toteuttamiseen. Tutustu mahdollisuuksiisi säästää energiaa ja vähentää kustannuksia ja hanki lisää inspiraatiota energianhallintaan!

Kysy yksilöityjä neuvoja nyt!

Lue lisää säästöpotentiaalista ja muista ifm-virtausantureiden eduista. Käynnistä oma energiansäästöprojektisi!

Lähetä viesti osoitteeseen info.fi@ifm.comja asiantuntijamme soittavat mielellään sinulle, tai soita meille suoraan - +358 75 329 5000.