Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08

Vision-sensorer til genkendelse og vurdering af objekter og scenarier.

Oplev et kamerasystems ydeevne, der er lige så enkel som en sensor

Inden for automatiseringsteknologien er vision-sensorer nu ikke kun en integreret del af montering, produktion og kvalitetskontrol, men også et middel til at øge effektiviteten. Det er kameraer med applikationsspecifik evaluering, dvs. pålidelige elektroniske øjne til en lav pris og en høj grad af integration.

Fra kamera til sensor
For blot et par år siden var dyre kamerasystemer nødvendige til dette. På grund af den tekniske udvikling og konstant faldende priser på komponenter, har vi opnået mere intelligente funktioner til lavere pris og i mindre enheder.
Kompakte vision-sensorer erstatter ikke kun kamerasystemer, de giver også mulighed for andre applikationer. De anvendes for eksempel til at detektere objekter, der har forskellige positioner eller former, og erstatter komplekse nærhedssensorer eller løsninger med flere sensorer som f.eks. sensorbroer, der anvendes til fuldstændighedskontrol af indhold på paller eller i kasser.

Nem at integrere
En af vision-sensorernes fordele, er deres enkelhed. Mens billedbehandlingssystemer normalt kun kan integreres i produktionsprocessen af kvalificeret personale eller omkostningsintensive eksterne integratorer, kan vision-sensorer anvendes uden forudgående kendskab på grund af deres applikationsspecifikke karakter. Mottoet er nem "parameterindstilling" i stedet for kompliceret "programmering". Brugsklare funktionsblokke letter integrationen i PLC'en. Et ethernetprocesinterface anvendes til dataoverførsel, parameterindstilling og fjernvedligeholdelse. Alle enheder har desuden koblingsudgange til signalering af en vellykket kontrol. Vision-sensorer er dermed lige så nemme at bruge som traditionelle binære sensorer.

Robust og kompakt
En yderligere fordel: På grund af deres høje beskyttelsesgrader og store temperaturområder kan ifm's vision-sensorer i ordets bogstaveligste forstand føres meget tæt på det, der rent faktisk sker. De adskiller sig også ved en særlig høj grad af integration. I modsætning til komplicerede kameraløsninger er alle nødvendige komponenter som belysning, optik, evalueringselektronik og output-logik integreret i det industrielle hus. Opgaver som kvalitetskontrol, overvågning af fuldstændighed eller aflæsning af 1D- og 2D-koder er nemme at udføre til en lav pris ved hjælp af ifm's vision-sensorer.

Kompetence i applikationsspecifikke løsninger

Det rigtige valg er afgørende

Vision-sensor - Dualis type O2D
Objektdetektering og inspektion nu i én enhed.
Uanset om det drejer sig om konturdetektering eller BLOB-analyse, kan den nye 2D-vision-sensor O2D implementere forskellige fejlsikrings- og kontrolapplikationer i hele fremstillingsprocessen.

Kodelæser - identifikation type O2I
I dag anvendes stregkoder i vidt omfang og kan forstås som skrifttyper, der aflæses fra højre mod venstre. 2D-koder indkoder oplysningerne i området. Lige som et domino puslespil gives der entydig information, som læses af O2I vision-sensoren.

3D-sensor – 3D-objektgenkendelse type O3D
O3D 3D-sensoren scanner det aktuelle scenarie i dybden lige som en sømseng. Disse over 23000 målte afstandsværdier kan anvendes til at skabe mange forskellige virtuelle sensorer, for eksempel til at tjekke at en kasse er komplet uanset flasketypen.