You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Vision-sensorer

Detektering og vurdering af objekter og scenarier med vision-sensorer

Effektive som et kamerasystem, enkle som en sensor

I automatiseringsteknik er vision-sensorer i dag en fast del af monterings-, produktions- og kvalitetskontrollen og ikke mindst også et middel til forøgelse af effektiviteten. Det er kameraer med anvendelsesspecifik analyse, altså pålidelige elektroniske øjne, med en lav pris og en høj integrationsgrad.

Fra kamera til sensor
For få år siden var kamerasystemer med høje priser stadig nødvendige. På grund af tekniske videreudviklinger og konstant faldende komponentpriser har stadig mere intelligente funktioner kunnet realiseres billigt på stadig mindre plads.
De kompakte vision-sensorer afløser dog ikke kun kamerasystemer, de tilbyder derudover ekstra anvendelsesmuligheder. I forbindelse med den variable positionsforespørgsel på objekter eller scener erstatter de for eksempel komplekse nærhedsafbrydere eller løsninger med flere sensorer, som for eksempel sensorbroer ved fuldstændighedskontrollen af paller eller flaskekasser.

Nemme at integrere
Vision-sensorer er også defineret med deres enkelthed. Mens billedbearbejdningssystemer for det meste kun kan integreres i produktionsprocessen af specielt uddannet fagpersonale eller af omkostningskrævende eksterne integratorer, kan vision-sensorer på grund af deres applikationsspecifikke karakter anvendes uden specielle forkundskaber. Enkel „parameterindstilling“ i stedet for omfattende „programmering“ lyder her devisen. Ved integreringen i PLC'en hjælper færdige funktionskomponenter. Dataoverførsel, parameterindstilling og fjernvedligeholdelse foregår via ethernet-procesinterfacet. Alle enheder har desuden koblingsudgange, som signaliserer en korrekt kontrol. Dermed er vision-sensorerne lige så nemme at anvende som en binær sensor.

Robuste og kompakte
En yderligere fordel: På grund af de høje kapslingsklasser og store temperaturområder kan ifm-vision-sensorerne i ordets egentlige betydning rykkes meget tæt på de faktiske begivenheder. De udmærker sig desuden ved en særlig høj integrationsgrad. I modsætning til omfattende kameraløsninger er alle nødvendige komponenter som belysning, optik, analyse og udgangslogik integreret i det industriegnede hus. Opgaver som kvalitetskontrol, fuldstændighedskontrol eller læsning af 1D- og 2D-koder kan nu realiseres enkelt og billigt med ifm-vision-sensorer .

Kompetence i applikationsspecifikke løsninger

Det rigtige valg er afgørende

Kontursensorobjektdetektering type O2D
Som ved en legetøjssorteringskasse: Vision-sensoren O2D kan genkende i forvejen programmerede objekter og deres konturer eller strukturer og placere dem med formålet kontrol for fuldstændighed, position og orientering.

Pixeltællerobjektinspektion type O2V
Sammenligneligt med en tælleramme eller regnestok lægger vision-sensoren O2V alle billedpunkter med samme gråværdier i et billede sammen. Desuden kan den gruppere ophobninger af bestemte gråværdier til enkelte objekter og vurdere dem efter forskellige kriterier.

Kodelæser – identifikation type O2I
Stregkoder er i dag vidt udbredte og kan forstås som skrifter, der kan læses fra højre mod venstre. 2D-koder koder informationerne i fladen. På samme måde som en dominogåde transporteres en entydig information, som udlæses af vision-sensoren O2I.

3D-sensor – 3D-objektdetektering type O3D
På lignende måde som med et fakirleje aftaster 3D-sensoren O3D den aktuelle scene i dybden. Ud fra disse over 23.000 afstandsmåleværdier kan der oprettes et stort antal virtuelle sensorer for for eksempel at kontrollere fuldstændigheden af en kasse med vilkårlige flasker.