You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
 1. Startside
 2. Ventilsensorer
 3. Læs mere om MVQ

Læs mere om den intelligente ventilsensor

Nyeste generation ventilovervågning

Ventilfeedback-systemer er blevet optimeret yderligere i tidens løb.
I dag bruges mange forældede systemer stadigvæk.

 1. Generation: ingen feedback, kun visuel indikation.
 2. Generation: mekaniske omskifterbokse: Tendens til at der opstod fejl, stort slid, krævede meget vedligeholdelse.
 3. Generation: Induktive sensorer: De løser problemer i forbindelse med mekaniske afbrydere, men signalerer kun slutpositionerne "åben" og "lukket".
 4. Generation: Intelligent ventilsensor: Ved hjælp af den kontinuerlige positionsregistrering detekterer og registrerer sensoren potentielle ventilproblemer, så de kan blive løst , før der opstår kostbar nedetid.

Detektering af tætningsskade

Den intelligente ventilsensor detekterer ventilproblemer på et tidligt tidspunkt.
Leveret råmateriale af utilstrækkelig kvalitet, klæbende eller viskose medier, korroderede rør eller et opsamlingssystem, der absorberer faste stoffer og olier, kan medføre, at en ventil ikke lukker fuldstændigt.
Muligheden for også at overvåge lukke- og åbnetiderne udover slutpositionen kan nemt spare jer for titusindvis af kroner, materialer og ikke planlagtenedetider.

Mekanisk slid reducerer tætningens tykkelse. Ventilen lukker hurtigere.

Fordelene ved IO-Link: Aktiv handling i stedet for reaktiv handling

Ventiler spiller en vigtig rolle indenfor proces teknologi. Produktkvaliteten afhænger i udpræget grad af, at ventiler fungerer korrekt.

Ventilfeedback med nøjagtighed til nærmeste gradvinkel betyder, at operatørerne nu har fuld procesgennemsigtighed og kan sikre kontinuerlig produktionskvalitet på et hvilket som helst tidspunkt. I tilfælde af kritiske vedligeholdelses rutiner, vil tidlige indikationer om opstående fejlfunktioner modvirke utilsigtede produktionsstop.

Ventilovervågning med IO-Link

 • En tidlig advarsel om afvigelser i ventilernes åbne- og lukketider forhindrer dårlig produktionskvalitet.
 • Ventilpositionen kan vises i realtid på en brugergrænseflade til visuel overvågning.
 • Den øjeblikkelige melding om tilstopninger og lækager garanterer fejlfri produktionskvalitet.
 • Ændringer i åbne- og lukketiderne indmeldes via IO-Link med tidsstempel. Det gør det nemt at planlægge vedligeholdelsesaktiviteter, der er baseret på faktiske krav.

Kundereference

Dynavias såsæds behandlingsproces er blevet effektiviseret betydeligt ved hjælp af IO-Link og den intelligente ventilsensor.

Dynavia er en virksomhed, der er specialiseret i gødningscoating af frø for at fremme væksten. Virksomheden har implementeret mange aspekter af Industry 4.0, inklusive den intelligente ventilsensor. Denne sensor giver mange flere informationer end bare slutpositionen. Ikke planlagt nedetid reduceres, eftersom vedligeholdelses- og driftsteamene kan gribe mere effektivt og pålideligt ind.

Teknologi

Den intelligente ventilsensor bruger magnetisk teknologi til at detektere quarter-turn ventilers position. Den giver et kontinuerligt feedbacksignal; Ventilpositionen bevares også ved strømsvigt.

Mekaniske omskifterbokse bruges stadig til at give feedback om ventilpositionen. Ventilfeedbacksystemer er ikke altid tilstrækkeligt beskyttet mod indtrængende fugt. Den intelligente ventilsensor har beskyttelsesgrad IP67, så den er beskyttet optimalt mod fugt.

Enkelt og driftssikkert alternativ til omskifterbokse

Mekaniske afbrydere
(2. generation)
Intelligent ventilsensor
(4. generation)
Levetid i applikationen Kort levetid eftersom mekaniske dele bliver slidt, går i stykker eller tilter. Lang levetid, eftersom sensorteknologi ikke indeholder bevægelige dele (sliddele)
Feedback om ventilposition ventil åben
Ventil lukket
slutposition og kontinuerlig position. Advarsel om aflejringer og tilstopninger.
Dimensioner Ofte stor og pladskrævende. Det reducerer den plads, der er nødvendig for at installere ventilen. Kompakt hus sparer værdifuld installationsplads
Installation Ofte kompliceret, fordi adskillige komponenter skal installeres og justeres. Sensoren kan installeres på få minutter.
Monteringstilbehør til den intelligente MVQ ventilsensor
Akselhøjde
[mm]
Akseldiameter
[mm]
Mål
[mm - VDI/VDE 3845]
Vare-nr.
30 < 38 80 x 30
130 x 30
E12569
E12573
20 - 40 > 38 80 x 30
130 x 30
E12674
30 - 50 > 38 80 x 30
130 x 30
E12628