You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States

Fejl i ventilen?

Ventilovervågning i en ny dimension
Den intelligente ventilsensor

Ventilen, produktionens sorte boks

I procesteknologien er ventiler en integreret del af produktionsteknologien. Forskellige typer ventiler kontrollerer forskellige stoffers flow og sikrer sikker drift og vedligeholdelse. Kvalitetssikring i produktionen afhænger af fejlfri ventildrift.

Når der opstår slitage, er det ofte for sent

Det er vanskeligt at overvåge tætningers og spjælds tilstand på indersiden. Ofte opdages slid og skader alt for sent, når kvaliteten og ydeevnen allerede er forringet.
Det medfører for lange reparationstider, hvor anlægget er nede. Men hvis tætninger etc. udskiftes på faste vedligeholdelsesintervaller, påvirker det dit anlægs værdiskabelse.

Øg udstyrets effektivitet med ifm

Med et fokus på at øge det samlede anlægs effektivitet har mange virksomheder implementerer tiltag til at undgå ikke planlagte fejl. Cyklisk vedligeholdelse erstattes, om muligt, af tilstandsbaseret vedligeholdelse. ifm har tilbudt forskellige automatiseringsløsninger til denne moderne og effektive type vedligeholdelse i mange år.

Fuldt indblik i, hvad der sker inde i ventilen

For at detektere kritiske situationer i din ventil i god tid, har ifm udviklet den intelligente ventilsensor. Den identificerer forskellige slitagetilstande. Tidlig diagnose af lækagen og aflejringer på ventilen er en forudsætning for en forebyggende indsats.

ifm tilbyder en komplet løsning til dit anlæg

Den intelligente ventilsensor giver mulighed for fleksibel konfiguration og kan nemt integreres i dit anlægs eksisterende infrastruktur. Den komplette pakke omfatter ikke kun passende montering og ledningsføringsteknologi, men også forbindelse til feltbussen.

Overblik over fordelene ved den intelligente ventilsensor

  • Optimal all-round-positionssynlighed med øget fjerneffekt
  • Kontinuerligt positionsfeedback til den nærmeste grad
  • Diagnosefunktioner som f.eks. cyklustid og tælling
  • Der signaleres ændringer af den lukkede position, som kan pege på aflejringer eller slid på tætningen.
  • Fleksibel parameterindstilling ved hjælp af teach-tast eller IO-link

Status-LED’er ses tydeligt fra alle sider

Visning af blokeringer

Pålidelig detektering af aflejringer, tætningsskader og slitage

LR DEVICE software til nem konfiguration

LR DEVICE softwaren sikrer hurtig og nem parameterindstilling ved hjælp af IO-Link masters. Den giver et klart struktureret interface til online eller offline parameterindstilling af den intelligente ventilsensor. Eksisterende parametersæt kan overføres til yderligere enheder. Det reducerer den tid, der kræves til installationen.

Den intelligente ventilsensors forbindelse til feltbussen

Eksempel på en artikelliste til forbindelsen til PROFINET IO

De fleste feltenheder kan forbindes til en feltbus. Det gælder også for den intelligente ventilsensor. Enhedens data overføres til masters via IO-Link. Forskellige masterversioner giver mulighed for forbindelse til EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO eller TCP/IP.

Intelligent ventilsensor og AS-i

Eksempel på en artikelliste til tilslutningen til AS-i

I fødevareindustrien automatiseres ventilmanifolder ofte ved hjælp af AS-i. Med IO-Link masters til AS-i kan den intelligente ventilsensor nemt integreres i det eksisterende AS-i netværk. Op til 4 IO-Link enheder kan tilsluttes til versioner til standardapplikationer (med IP67) og til fødevareindustrien (med IP69K).

Integration til styreenheden via ifm startup-pakker

Kan downloades gratis:

- Eksempelprogrammer og programblokkes (Step7, TIA, RS Logix) - Læs og skriv procesdata - Forbindelse til PROFINET, Ethernet og EtherCAT - Enhedsbeskrivelsesfiler til PLC opsætning (GSDML, ESI, EDS) - driftsanvisninger