1. Startside
  2. IO-Link
  3. Viden / FAQ

FAQ til IO-link

Videreførende informationer om IO-link

Hvad betyder IODD?

IO-link enhed beskrivelse. IODD-filen gemmer forskellige informationer til systemintegrationen, f.eks. identifikations-, proces- og diagnosedata.
 

Hvor finder du IODD?

På vores webside ved databladet for hver IO-link-enhed under "Flere informationer".
 

Hvor er den gemt?

I LINERECORDER SENSOR eller en anden software til IO-link-enheds- eller port-konfigurationstools.
 

Hvad er en "måleværdi"?

Det er en digital værdi, der sendes fra sensoren til hovedsystemet.
 

Hvordan adskiller den sig fra et 4-20 mA-signal?

Der er ingen tab på grund af konvertering, skalering eller overførsel.
 

Hvordan kan ledningsbrud detekteres med IO-link?

Hver IO-link-enhed afgiver for hver 2,3 ms et "hjerteslag" (heartbeat).
 

Hvordan kan IO-link reducere de forskellige I/O?

Hver port kan konfigureres som indgang eller udgang eller som blanding af ind-/udgang og være til digitale signaler og til måleværdier.
 

Hvad er bidirektionelle data?

Data, der går i begge retninger, fra og til IO-link-masteren.
 

Hvad er forskellen mellem en A-port og en B-port?

En A-port anvendes fortrinsvist til indgange (sensorer) og en B-port til indgange eller udgange (aktuatorer).
 

Hvad er en master?

IO-link-masteren etablerer forbindelsen mellem IO-link-enhederne og automatiseringssystemet.
 

Hvilke funktioner kan Memory Plug udføre?

Lagring af parametre i en IO-link-enhed og download af parametre.
 

Hvad skal der gøres, før den kan anvendes med en IO-link-master?

Hver port skal konfigureres af kunden svarende til dennes applikations krav (som indgang, udgang eller ind-/udgang og datalængde).
 

Hvordan ved en IO-link-master, hvornår den skal down- ELLER uploade parametre fra en IO-link-enhed?

Hver port kan konfigureres til automatisk up- eller download af parametre. Det sker via PLC’en og hører til knudekonfigurationen.

Hvordan kan procesdata fra sensorer afbildes i en
styring?

Det følgende dokument beskriver integrationen af procesdata med ifm-tryk- og strømningssensorer som eksempel.

Integrering af IO-link-sensorer i en styring.