1. Startside
  2. IO-Link
  3. Fordele
  4. IO-link i fødevareindustrien

IO-link i fødevareindustrien

I fødevareindustrien er præcise målinger på f.eks. tryktanke efterspurgt for at sikre en konstant produktkvalitet. Anlægsfejl skal detekteres og afhjælpes hurtigt for at holde produktionsstilstande så korte som muligt. Det er alt sammen typiske emner, som du har med at gøre dagligt i fødevare- ogdrikkevareindustrien. Ved hjælp af applikationerne på en tank viser vi, hvordan IO-link hjælper med at minimere disse fejl.

 

» Støjimmunitet

» Ingen måleværditab

» Enkel udskiftning af sensorer

» Manipulationssikkerhed

» Identifikation

» Tilstandsovervågning

» Feltbusuafhængig

» Fjernadgang

» Skelnen mellem medier

 

Ingen ydre påvirkning af signalet

IO-link-dataoverførslen er baseret på et 24 V-signal og er derfor særlig ufølsom over for ydre påvirkning. IO-link-sensorer tilsluttes med standard-M12-stikforbindere. Afskærmede ledninger og dermed forbundne jordforbindelser er overflødige. Tryk-, temperatur- og niveauværdier overføres dermed fejlfrit.

 

↑ op

 

Ingen måleværditab

Ingen måleværditab / høj nøjagtighed. ele måleværdioverførslen er digital. En fejlbehæftet overførsel og omregning af analoge signaler erstattes. De digitalt overførte måleværdier kan vises direkte i kontrolrummet.

Hygiejniske tryksensorer i serien PI registrerer kontinuerligt påfyldningsniveauet i tryktankene. Konverteringstab og forstyrrende EMC-påvirkninger i forbindelse med overførslen af analoge signaler for påfyldningsniveauet har hidtil forårsaget unøjagtigheder. Takket være en helt igennem digital måleværdioverførsel ved hjælp af IO-link overføres tankindholdet nu med højpræcision til styringen.


Analog eller digital med IO-link
 

Hidtil:
Analoge signaler digitaliseres via A/D-omformere og skaleres i PLC’en.
Det fører til unøjagtigheder i den egentlige måleværdi.

IO-link:
Måleværdier overføres digitalt fra sensoren til styringen.
Derfor svarer den overførte værdi altid præcist til den målte værdi.

Påfyldningsniveauet i tryktankene registreres kontinuerligt ved hjælp af hygiejniske tryksensorer i serien PI. På grund af tab ved overførslen an måleværdien samt på grund af EMC-påvirkninger er der tidligere forekommet store unøjagtigheder/afvigelser ved registreringen af tankindholdet. Takket være IO-link kan den kontinuerlige registrering af tankindholdet nu gennemføres med høj præcision.

 

↑ op

 

Enkel udskiftning af sensorer

IO-link-masteren gemmer alle de tilsluttede sensorers parametre. Efter en udskiftning skrives de forudgående parametre automatisk ind i den nye sensor. De nødvendige sensorindstillinger skal ikke slås efter.

Til måling af påfyldningsniveauet i en tank anvendes den hygiejniske tryksensor PI. Indstillingen af alle parametre samt programmeringen af koblingspunkterne kan foretages med to programmeringstaster eller IO-link. I forbindelse med en udskiftning indlæses parametrene automatisk i sensoren. De skal ikke mere indtastes manuelt.

 

↑ op

 

Manipulationssikker

Via den standardiserede parameterindstilling af enheden kan betjeningstaster på enheden låses. En fejlindstilling foretaget af betjeningspersonale er dermed ikke mulig. Det er til enhver tid muligt at dokumentere parametrene.

ifm-tryksensorer i serien PI registrerer hovedtrykket på en sterillagertank. For at undgå manipulation på grund af efterfølgende forkert indstilling af sensoren via betjeningstasterne kan tasterne låses ved hjælp af IO-link.

 

↑ op

 

Identifikation

Med IO-link finder der en entydig identificering af enheden sted. IO-link-egnede sensorer er beskrevet entydigt med sælger- og enheds-id. Det sikres, at brugeren kun anvender originale reservedele.

IO-link sørger for, at der i forbindelse med udskiftning af en sensor altid anvendes en identisk sensor.

 

↑ op

 

Tilstandsovervågning / diagnose

Med IO-link finder der en samtidig overførsel af proces- og servicedata sted. Fejl registreres omgående af masteren. Det er også muligt at hente alle diagnosedataene frem under den igangværende drift. Det muliggør en tilstandsorienteret vedligeholdelse og sikrer på den måde en høj anlægsdisponibilitet.

Magnetisk-induktive flowsensorer i serien SM måler præcist gennemstrømningsmængden for brugsvand i fødevare- og drikkevareindustrien. Hvis der forekommer en fejl, overføres diagnosedataene fra masteren til styringen. Der finder en entydig identificering af den svigtende sensor sted.

 

↑ op

 

Styrings- og feltbusuafhængig

IO-link-mastere tilbyder interfaces til ProfiNet, ethernet IP, profibus, EtherCat eller AS-i. Alle sensorparametre gemmes i IO-link-masteren.

 

↑ op

 

Fjernadgang til sensorparametrene

Alle parametre for IO-link-sensorer kan ændres via styresystemet. På den måde kan der hurtigt foretages tilpasning, og stilstandstider, f.eks. i forbindelse med produktomstilling, kan minimeres.

 

↑ op

 

Skelnen mellem medier, skum- og forureningsdetektering

Se med IO-link, hvad sensoren måler. Niveausensoren kan anvendes som ren binær sensor. Med det integrerede IO-link-interface kan den dog også overføre den aktuelle procesværdi. Derfor kan der f.eks. i styringen skelnes mellem produktet og rengøringsvæsken. Desuden er det muligt at detektere resturenheder efter rengøringsprocesser eller detektere skum, for eksempel for at beskytte pumper. Kort sagt: Mediet eller rengøringsprocessen kan takket være IO-link diagnosticeres transparent.

 

↑ op