1. Startside
  2. IO-Link
  3. Fordele

Forspring med IO-link

Udnyt fordelene

I dag får brugeren helt nye optioner med IO-link-sensorer fra ifm.
På den måde genereres der for eksempel ekstra sensordata, som kan anvendes for at opnå den højeste effektivitet og omkostningsbesparelse. Fra maskinen til ERP muliggøres en procestransparens, som optimerer din eksisterende automation bedst muligt. Derudover tilbyder IO-link væsentlige mere:

» Ingen måleværditab

» Flere måleværdier

» Støjimmunitet

» Enkel udskiftning af sensorer

» Manipulationssikkerhed

» Identifikation

» Detektering af ledningsbrud

Ingen måleværditab

Hele måleværdioverførslen er digital. En fejlbehæftet overførsel og omregning af analoge signaler erstattes. De digitalt overførte måleværdier kan vises direkte i kontrolrummet.


Analog eller digital med IO-link
 

Hidtil:
Analoge signaler digitaliseres via A/D-omformere og skaleres i PLC’en.
Det fører til unøjagtigheder i den egentlige måleværdi.

IO-link:
Måleværdier overføres digitalt fra sensoren til styringen.
Derfor svarer den overførte værdi altid præcist til den målte værdi.

Påfyldningsniveauet i tryktankene registreres kontinuerligt ved hjælp af hygiejniske tryksensorer i serien PI. På grund af tab ved overførslen an måleværdien samt på grund af EMC-påvirkninger er der tidligere forekommet store unøjagtigheder/afvigelser ved registreringen af tankindholdet. Takket være IO-link kan den kontinuerlige registrering af tankindholdet nu gennemføres med høj præcision.

 

↑ op

Flere måleværdier

Til processtyring i f.eks. kølekredsløb registreres der ofte flere procesværdier, som forarbejdes i styringen. Et konventionelt målested indeholder derfor også flere sensorer, f.eks. en flowsensor, mængdetæller og temperatursensor. IO-link-sensorer kan beregne mere end en procesværdi og overføre dem digitalt. Således overfører en sensor gennemstrømningsmængden, den samlede mængde og medietemperaturen præcist ad digital vej via en standardledning med 3-ledere. Der spares yderligere sensorer, hvilket reducerer projekterings- og installationstiden meget. Via acyklisk hentede diagnosedata muliggøres en tilstandsorienteret vedligeholdelse, f.eks. minimum- og maksimumværdier.

 

↑ op

 

Støjimmunitet

Ingen ydre påvirkning af signalet

IO-link-dataoverførslen er baseret på et 24 V-signal og er derfor særlig ufølsom over for ydre påvirkning. IO-link-sensorer tilsluttes med standard-M12-stik. Afskærmede ledninger og dermed forbundne jordforbindelser er overflødige.

Til overvågning af systemtrykket i hydrauliksystemet anvendes der ifm-tryksensorer af typen PN. Processignaler, hændelser og parametre overføres digitalt via IO-link til masteren. Der kan tilsluttes op til 8 IO-link-sensorer til masteren, som ved hjælp af PROFINET, EtherCat, ethernet/IP eller PROFIBUS overfører dataene til styringen.

 

↑ op

 

Enkel udskiftning af sensorer

IO-link-masteren gemmer alle de tilsluttede sensorers parametre. Efter en udskiftning skrives de forudgående parametre automatisk ind i den nye sensor. De nødvendige sensorindstillinger skal ikke slås efter.

Til måling af påfyldningsniveauet på et hydraulikaggregat anvendes niveausensoren LR. Indstillingen af alle parametre samt programmeringen af koblingspunkterne kan foretages med to programmeringstaster eller IO-link. I forbindelse med en udskiftning indlæses parametrene automatisk i sensoren. De skal ikke mere indtastes manuelt.

 

↑ op

 

Manipulationssikker

Via den standardiserede parameterindstilling af enheden kan betjeningstaster på enheden låses. En fejlindstilling foretaget af betjeningspersonale er dermed ikke mulig. Det er til enhver tid muligt at dokumentere parametrene.

I tanke registrerer ifm-tryksensorer i serien PI påfyldningsniveauet i tanken. For at undgå manipulation på grund af efterfølgende forkert indstilling af sensoren via betjeningstasterne kan tasterne låses ved hjælp af IO-link.

 

↑ op

 

Identifikation

Med IO-link finder der en entydig identificering af enheden sted. IO-link-egnede sensorer er beskrevet entydigt med producent- og enheds-id. Det sikres, at brugeren kun anvender originale reservedele.

Identificering og registrering af skifteværktøjer.
De optiske sensorer O5D registrerer, om det valgte værktøj findes i holderen. IO-link sørger for, at der i forbindelse med udskiftning af en sensor altid anvendes en identisk sensor.

 

↑ op

 

Detektering af ledningsbrud

Med IO-link finder der en samtidig overførsel af proces- og servicedata sted. Ledningsbrud eller kortslutning detekteres omgående af masteren. Det er også muligt at hente diagnosedataene frem under den igangværende drift.

Magnetisk-induktive flowsensorer i serien SM måler gennemstrømningsmængden i et kølekredsløb præcist. Hvis der forekommer en fejl, overføres diagnosedataene fra masteren til styringen. Der finder en entydig identificering af den svigtende sensor sted.

 

↑ op