You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT platform
  2. Use cases

Anvendelses eksempler

Som førende på verdensmarkedet inden for automatiseringsteknologi er vi meget opmærksomme på vores kunders behov.

Med moneo tilbyder vi dig et fremtidsorienteret digitalt redskab til langsigtet succesrig industriel evolution. Du kan også starte i dag med morgendagens digitale muligheder.

Der findes mange applikationer til vores løsninger. Vi har lavet nogle anvendelses eksempler.

Har du andre idéer eller ønsker?
Så står vi gerne til rådighed med vores ekspertise og vejledning.

CIP

Kontinuerlig niveaumåling i tanke i et CIP-system med moneo RTM og radarsensorer

Det berøringsfrie niveaumålingsprincip med radar giver mange fordele til overvågning af et CIP-system. Kontakt med medier (syrer, alkalistoffer) og varmespiraler undgås, så målingen er uafhængig af mediets temperatur og tæthed. Disse forskelle fuldender kvalitetssikringen af CIP-rengøringsprocessen.

Overvågning af en pumpe i et CIP anlæg ved hjælp af moneo SmartLimitWatcher

I denne brugerapplikation skal en forsyningspumpe - et af de centrale elementer i et CIP anlæg, overvåges for at opdage og signalere eventuelle uregelmæssigheder i tide. Eksemplet illustrerer brugen af moneo|RTM til registrering og visualisering af data. Ved hjælp af SmartLimitWatcher funktionen i DataScienceToolbox beregnes en model, der overvåger pumpen efter en indlæringsfase og rapporterer eventuelle afvigelser.

Overvågning af konduktiviteten i et CIP-anlæg

Sikring af procestrin i procesanlægsrengøring. Konduktivitetssensorer er velegnede til brug inden for fødevareindustrien. De detekterer konduktiviteten og koncentrationen for forskellige medier og kan differentiere mellem f.eks. rengøringsmidler, skyllevand og fødevareproduktet. Det betyder, at det ikke kun er muligt konstant at spore produktet, men også at reducere affaldet fra produkt og skyllevand. Alt uden at foretage justeringer af sensoren. Nøjagtige, hurtige og pålidelige procesmålinger er med til at forbedre anlæggets tilgængelighed og optimere rengøringscyklusser.

Volumetrisk gennemstrømningsovervågning for et CIP-anlæg ved brug af moneo|RTM

Rengøringsproceskontrol i fødevare- og drikkevareindustrien Ved bearbejdning af biologiske stoffer beregnet til forbrug, som f.eks. mælk, er streng hygiejne afgørende. En af de afgørende faktorer for et perfekt rengøringsresultat er gennemstrømningen og således den mekaniske effekt.

Overvågning af temperatur i et CIP-anlæg

Et CIP-anlæg er et forarbejdningsanlæg, normalt inden for føde- og drikkevareindustrien, som gennemgår gennemskylning/rengøring (CIP). Ved bearbejdning af biologiske stoffer (f.eks. mælk), som beregnet til indtagelse, er det utrolig vigtigt med streng hygiejne for at forhindre introduktion af skadelige mikrober og baciller, der kan udgøre en fare for forbrugernes helbred.

Styreskabsovervågning

Styreskabsovervågning med moneo RTM

Tilstandsovervågning af elektriske komponenter I et styreskab beskyttes elektriske og elektroniske komponenter mod støv og vand samt mod elektromagnetiske og mekaniske påvirkninger, der kan føre til skader eller fejl. Overskudsvarme, produceret af komponenterne, og anlægs-relaterede temperaturudsving kan forårsage overophedning og øget fugt på grund af kondensering. Styreskabet monteres for hurtigt at kunne genskabe de ideelle forhold.

Filterovervågning

Overvågning af højtryksoliefilteret ved hjælp af differenstrykket på en hydraulisk testbænk

Vedligeholdelse af et oliefilter i realtid med moneo RTM. Filterovervågning spiller en væsentlig rolle for, at produktionsanlæg kan fungere efter hensigten. Ud over luftfiltre og vandfiltre er tilstandsovervågning af oliefiltre af stor betydning. Uopdaget tilsmudsning medfører følgeskader, muligvis med høje dermed forbundne omkostninger. Moneo RTM overvåger filtrene og er grundlaget for tilstandsbaseret vedligeholdelse

Overvågning af vandfiltre i kølekredsløb med moneo RTM

Tilstandsbaseret filtervedligeholdelse i systemer med varmeudvekslere ved brug af moneo RTM mikrofiltre i ifm prover gmbh´s kølekredsløb sikrer, at deres systemer med varmeudvekslere kører problemfrit. Filtrene beskytter varmeudvekslerne i de tilsluttede maskiner ved at fjerne urenheder fra kølevandet. Dette vigtige filterelement skal serviceres og udskiftes jævnligt. Permanent overvågning optimerer denne proces og garanterer kontinuerlig drift af systemerne.

Overvågning af luftfiltrene i produktion med moneo RTM

Visualisering og analyse af filtertilstande. Det centrale ventilationssystem hos ifm prover gmbh skal overvåges. Dette omfatter filtrene til luftforsyning og udsugning samt filtrene i udsugningssystemet ved arbejdsstationen i stueplan og på første sal. I princippet er filtrene, sagt enkelt, en modstand i et system. Fremmede partikler, der ikke hører til mediet, tilstopper de åbne netmasker eller porer i filtret.

Forbrugsovervågning

Hold styr på trykluftomkostningerne

Værktøjsmaskiners produktionsprocesser kræver konstant trykluft.

Fremstilling af trykluft er en af de væsentligste omkostninger i produktionen. Derfor har energieffektivitetsforanstaltninger et så stort potentiale.

Forbrugsmåling via pulsudgange eller en S0 grænseflade ved hjælp af moneo RTM

Med en lille indsats, og uden at gribe ind i eksisterende systemer, kan forbrugsdata registreres og bruges til at optimere energiforbruget: På den ene side vises potentielle energibesparelser, og på den anden side bliver det tydeligt, hvor energien går til spilde.

Forbrugsovervågning

Visualisering og analyse af forbruget af kølekredsløb i produktion ved brug af moneo RTM

Niveauovervågning

Kontinuerlig niveaumåling i tanke i et CIP-system med moneo RTM og radarsensorer

Det berøringsfrie niveaumålingsprincip med radar giver mange fordele til overvågning af et CIP-system. Kontakt med medier (syrer, alkalistoffer) og varmespiraler undgås, så målingen er uafhængig af mediets temperatur og tæthed. Disse forskelle fuldender kvalitetssikringen af CIP-rengøringsprocessen.

Niveauovervågning i tromler med tokomponent støbeharpiks hos ifm prover gmbh

Den interne kontrol af installationen til indkapsling af terminalenheder til ifm prover overvåger bl.a. tromlernes niveau. Hvis en af tromlerne er underpåfyldt, angiver en lampe, hvornår det er nødvendigt at skifte tromlen. Hvis signalet og dermed det nødvendige tromleskift registreres for sent, vil der forekomme produktionsstop, primært fordi påfyldningen med støbeharpiks ikke kan udføres i rette tid.

Niveauovervågning i et kalibreringsanlæg

Niveauovervågning på koldt- og varmtvandstanke. For at sikre maksimal målepræcision sendes der både varmt og koldt vand gennem sensorerne. De målte værdier anvendes til kalibrering.

Styktælling

Optælling af cirkulationer af emnebærere ved hjælp af moneo RTM

Cirkulationstæller i aktiveringsprocessen for plasma i en produktionsmaskine til elektroniske moduler. Emnebærerne i en produktionsmaskine til elektroniske moduler er udsat for slitage på grund af friktion, stød og aktivering af plasma. For at sikre kvaliteten af produktionen skal emnebærerne være i fejlfri stand. Det er derfor nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning.

Mængdebaseret vedligeholdelse af sliddele ved hjælp af moneo RTM

Optælling af stemplingsoperationer med en Siemens LOGO! mini-styreenhed. Under monteringen af tryksensorer ved en arbejdsstation stemples dele til tryksensorer med en automatisk stempelmaskine. Prægningsstemplet er særligt udsat for slid. Graden af slitage afhænger primært af antallet af forarbejdede emner.

Optimeret vedligeholdelse af sliddele ved sidste teststation med moneo RTM

Ændring af vedligeholdelsesstrategi hen mod tilstandsbaseret vedligeholdelse hos ifm prover gmbh. Produktkvalitet er en markant succesfaktor for ifm. Der udføres en sidste inspektion af tryksensorer ved forskellige arbejdsstationer hos ifm prover til kvalitetskontrolformål. Forskellige typer produktionsudstyr anvendes. I nogle tilfælde etableres elektrisk kontakt mellem produktionsudstyret og tryksensoren via en M12 stikforbindelse. Den konstante friktion forårsaget af tilslutningen af sensorerne fører til slid på stikkontakten på denne stikforbindelse. Følgelig er man nødt til at udskifte produktionsudstyret jævnligt.

Optælling af cykluser på en knæledspresse

Mængdebaseret procesovervågning for kvalitetssikring

Stykoptælling af gode/dårlige producerede dele

Optælling af gode/dårlige dele ved PT in-line-systemet

Vibrationsovervågning

Vibrationsovervågning af ventilatorer i et centralt udsugningssystem hos ifm prover gmbh

I et udsugningssystem i produktionshallen er ventilatorens ydeevne af afgørende betydning. Lodderøg og fint støv, der produceres ved lasermærkning, skal udsuges korrekt. Uden en permanent ventilatorovervågning er der risiko for, at anlægget pludselig sætter ud. Fint støv, der produceres ved lasermærkning, der ikke udsuges korrekt, medfører et kvalitetstab. Man bør også have særlig fokus på lodderøg, da det er yderst sundhedsfarligt. Sidst men ikke mindst er der risiko for et totalt nedbrud på hele produktionsområdet, hvis maskiner sættes i stå, på grund af at spildvarme ikke kan afledes ordentligt.

Motorsundhed

Strømovervågning til trådfremføringsmotorsystem forbedrer svejserobotters ydelse

ifm’s moneo realtidsovervågningssystem forbedrer robotters svejseydeevne ved at overvåge strømmen til svejsetrådfremføringshastigheden til svejsepistolen. Overbelastnings- og underbelastningspidser identificeres og giver operatøren mulighed for at korrigere trådfremføringen for at opnå uafbrudt produktion.

Strømforbrug

Detektering af en kompressors driftstilstand baseret på strømforbrug

Detektering af en kompressors driftstimer baseret på driftstilstand. Det er afgørende for produktionsprocesserne, at en kompressor fungerer korrekt. En kompressors tilgængelighed har en enorm indvirkning på mange produktionsrelevante systemer og processer.

Tilstandsovervågning af en ventilator baseret på strømforbrug

Detektering af fasestrømme på en ventilator i et udsugningssystem til behovsbaseret organisering af vedligeholdelsesenheder.

Dekanter

Tilstandsovervågning af en dekanter til genvinding af rent vand med moneo RTM.

Vandbehandling udføres primært i dekanteren. Overvågning er derfor nødvendig for at sikre, at kemikalier bortskaffes i overensstemmelse med spildevandsdirektiverne i den igangværende proces med fremstilling af fleksible trykte kredsløb. Hvis der er en defekt i dekanteren, skal hele produktionen af fleksible trykte kredsløb stoppes, fordi den kemiske bortskaffelse nedstrøms i produktionsprocessen ved hjælp af dekanteren er lige så afgørende for den samlede proces.

Hydraulik

Overvågning af et hydrauliksystems blæreakkumulator med moneo RTM

Blæreakkumulatorer er - lige som membran-, stempel- eller fjederakkumulatorer - hydrauliske akkumulatorer. I et hydrauliksystem sikrer blæreakkumulatoren volumenkompensation, energilagring og dæmper pulseringer.

Overvågning af en hydraulisk testbænks hydraulikaggregat

Hydraulikaggregatet er den centrale komponent i en hydraulisk testbænk, som anvendes til at teste og kvalificere tryksensorer. Med en omfattende tilstandsovervågning kan slitage og fejl detekteres tidligt, produktionstider kan beregnes, og en uplanlagt nedetid kan forhindres.

Energi

Hold styr på trykluftomkostningerne

Værktøjsmaskiners produktionsprocesser kræver konstant trykluft.

Fremstilling af trykluft er en af de væsentligste omkostninger i produktionen. Derfor har energieffektivitetsforanstaltninger et så stort potentiale.

Måling, visualisering og analyse af elektrisk energi ved hjælp af energimålere med Modbus TCP-interface og moneo RTM

Virksomheder fokuserer i stigende grad på energiovervågning på produktionsniveau for at give mulighed for mere effektiv, bæredygtig og fremsynet planlægning. Information om mulige reaktive strømme kan anvendes til implementering af passende løsninger til reaktiv effektkompensation og dermed forhindre unødvendige omkostninger. Til dette formål anvendes der energimålere.

Overvågning af kølekredsløbet til gæringstanken på i Steinhauser brænderiet

Gæringsprocessen er en afgørende faktor i vin- og spiritusproduktionens proces. Under denne proces skal temperaturen overvåges konstant for at sikre produkternes optimale smag og kvalitet. Hvis gæringsprocessens tempo for eksempel skal nedsættes eller stoppes, bliver produktet afkølet i tanken. Selv en lille afvigelse i gæringstiden kan resultere i et betydeligt tab af smag.