You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. moneo: IIoT platform
  3. Use cases

Anvendelses eksempler

Som førende på verdensmarkedet inden for automatiseringsteknologi er vi meget opmærksomme på vores kunders behov.

Med moneo tilbyder vi dig et fremtidsorienteret digitalt redskab til langsigtet succesrig industriel evolution. Du kan også starte i dag med morgendagens digitale muligheder.

Der findes mange applikationer til vores løsninger. Vi har lavet nogle anvendelses eksempler.

Har du andre idéer eller ønsker?
Så står vi gerne til rådighed med vores ekspertise og vejledning.

CIP:

Verificérbar kvalitetssikring i hygiejneanvendelser: overvågning af rengøring på stedet

Ifm prover gmbh fremstiller processensorer, der bruges af virksomheder, for eksempel til at måle flowmængde, gennemstrømningshastigheder eller mediers ledningsevne. I praktiske tests i en CIP-installation kontrolleres sensorernes funktion, præcision og fremstillingskvalitet.

Overvågning af temperatur i et CIP-anlæg

Et CIP-anlæg er et forarbejdningsanlæg, normalt inden for føde- og drikkevareindustrien, som gennemgår gennemskylning/rengøring (CIP). Ved bearbejdning af biologiske stoffer (f.eks. mælk), som beregnet til indtagelse, er det utrolig vigtigt med streng hygiejne for at forhindre introduktion af skadelige mikrober og baciller, der kan udgøre en fare for forbrugernes helbred.

Styreskabsovervågning

Styreskabsovervågning med moneo RTM

Tilstandsovervågning af elektriske komponenter I et styreskab beskyttes elektriske og elektroniske komponenter mod støv og vand samt mod elektromagnetiske og mekaniske påvirkninger, der kan føre til skader eller fejl. Overskudsvarme, produceret af komponenterne, og anlægs-relaterede temperaturudsving kan forårsage overophedning og øget fugt på grund af kondensering. Styreskabet monteres for hurtigt at kunne genskabe de ideelle forhold.

Filterovervågning

Overvågning af vandfiltre i kølekredsløb med moneo RTM

Tilstandsbaseret filtervedligeholdelse i systemer med varmeudvekslere ved brug af moneo RTM mikrofiltre i ifm prover gmbh´s kølekredsløb sikrer, at deres systemer med varmeudvekslere kører problemfrit. Filtrene beskytter varmeudvekslerne i de tilsluttede maskiner ved at fjerne urenheder fra kølevandet. Dette vigtige filterelement skal serviceres og udskiftes jævnligt. Permanent overvågning optimerer denne proces og garanterer kontinuerlig drift af systemerne.

Overvågning af luftfiltrene i produktion med moneo RTM

Visualisering og analyse af filtertilstande. Det centrale ventilationssystem hos ifm prover gmbh skal overvåges. Dette omfatter filtrene til luftforsyning og udsugning samt filtrene i udsugningssystemet ved arbejdsstationen i stueplan og på første sal. I princippet er filtrene, sagt enkelt, en modstand i et system. Fremmede partikler, der ikke hører til mediet, tilstopper de åbne netmasker eller porer i filtret.

Forbrugsovervågning

Forbrugsovervågning

Visualisering og analyse af forbruget af kølekredsløb i produktion ved brug af moneo RTM

Niveauovervågning

Niveauovervågning i tromler med tokomponent støbeharpiks hos ifm prover gmbh

Den interne kontrol af installationen til indkapsling af terminalenheder til ifm prover overvåger bl.a. tromlernes niveau. Hvis en af tromlerne er underpåfyldt, angiver en lampe, hvornår det er nødvendigt at skifte tromlen. Hvis signalet og dermed det nødvendige tromleskift registreres for sent, vil der forekomme produktionsstop, primært fordi påfyldningen med støbeharpiks ikke kan udføres i rette tid.

Niveauovervågning i et kalibreringsanlæg

Niveauovervågning på koldt- og varmtvandstanke. For at sikre maksimal målepræcision sendes der både varmt og koldt vand gennem sensorerne. De målte værdier anvendes til kalibrering.

Styktælling

Mængdebaseret vedligeholdelse af sliddele ved hjælp af moneo RTM

Optælling af stemplingsoperationer med en Siemens LOGO! mini-styreenhed. Under monteringen af tryksensorer ved en arbejdsstation stemples dele til tryksensorer med en automatisk stempelmaskine. Prægningsstemplet er særligt udsat for slid. Graden af slitage afhænger primært af antallet af forarbejdede emner.

Optimeret vedligeholdelse af sliddele ved sidste teststation med moneo RTM

Ændring af vedligeholdelsesstrategi hen mod tilstandsbaseret vedligeholdelse hos ifm prover gmbh. Produktkvalitet er en markant succesfaktor for ifm. Der udføres en sidste inspektion af tryksensorer ved forskellige arbejdsstationer hos ifm prover til kvalitetskontrolformål. Forskellige typer produktionsudstyr anvendes. I nogle tilfælde etableres elektrisk kontakt mellem produktionsudstyret og tryksensoren via en M12 stikforbindelse. Den konstante friktion forårsaget af tilslutningen af sensorerne fører til slid på stikkontakten på denne stikforbindelse. Følgelig er man nødt til at udskifte produktionsudstyret jævnligt.

Optælling af cykluser på en knæledspresse

Mængdebaseret procesovervågning for kvalitetssikring

Stykoptælling af gode/dårlige producerede dele

Optælling af gode/dårlige dele ved PT in-line-systemet

Vibrationsovervågning

Vibrationsovervågning af ventilatorer i et centralt udsugningssystem hos ifm prover gmbh

I et udsugningssystem i produktionshallen er ventilatorens ydeevne af afgørende betydning. Lodderøg og fint støv, der produceres ved lasermærkning, skal udsuges korrekt. Uden en permanent ventilatorovervågning er der risiko for, at anlægget pludselig sætter ud. Fint støv, der produceres ved lasermærkning, der ikke udsuges korrekt, medfører et kvalitetstab. Man bør også have særlig fokus på lodderøg, da det er yderst sundhedsfarligt. Sidst men ikke mindst er der risiko for et totalt nedbrud på hele produktionsområdet, hvis maskiner sættes i stå, på grund af at spildvarme ikke kan afledes ordentligt.

Motorsundhed

Strømovervågning til trådfremføringsmotorsystem forbedrer svejserobotters ydelse

ifm’s moneo realtidsovervågningssystem forbedrer robotters svejseydeevne ved at overvåge strømmen til svejsetrådfremføringshastigheden til svejsepistolen. Overbelastnings- og underbelastningspidser identificeres og giver operatøren mulighed for at korrigere trådfremføringen for at opnå uafbrudt produktion.