You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Úvod k monitorování vibrací

Úvod k monitorování vibrací a sledování technického stavu

Senzor VVB detekuje problémy dříve, než nepříznivě ovlivní provozní pohotovost výroby a upozorní na ně, a proto pomáhá zabránit škodám ve výrobním zařízení.

  • Zamezte neplánovaným prostojům (opravy ve volném čase výroby)

  • Sledování technického stavu namísto prevence (pouze v případě potřeby namísto pravidelných delších servisních intervalů)

  • Úspory energie (stroje, které neběží efektivně, vyžadují více energie)

  • Ochrana strojů (předchází následným škodám)

  • Plánování/snižování zásob (poskytování náhradních dílů)

  • Detekce slabin (CPI)