You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
 1. Vibrační senzor s technologií IO-Link
 2. Aplikace a instalace

Pokyny k instalaci a umístění senzoru

Jak získat jednoznačné výsledky měření

Základním doporučením je montovat senzor radiálně vůči ose hřídele, aby byl zachycen největší možný pohyb, a co nejblíž místu, kde se projevují mechanické vlivy. V případě pevných ložisek s absorpcí vysokých axiálních sil nebo u axiálních ložisek je doporučený směr měření axiální s hřídelem.

Přibližné umístění senzorů na menších strojích je na obrázcích vyznačené oranžovými tečkami.
Když jsou dvě měřicí polohy od sebe dál než 80cm, doporučujeme nainstalovat další senzory na místa označená šedými tečkami.

Poznámka:
Senzor může monitorovat všechny hodnoty charakteristik současně a poskytovat spínací signál pro dvě z nich, které vyberete.

» Vysvětlení všech procesních hodnot

Axiální ventilátor

Umístění senzoru Alarmy Základní problém
Primární senzor Horizontálně na poháněném konci

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolněné ukotvení

Tření (ložisko)

Přehřátí

Doplňkový senzor Vertikálně na nepoháněném konci

Radiální ventilátor s přímým pohonem

Umístění senzoru Alarmy Základní problém
Primární senzor Horizontálně na poháněném konci

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolněné ukotvení

Tření (ložisko)

Přehřátí

Doplňkový senzor Vertikálně na nepoháněném konci

Radiální ventilátor poháněný řemenem

Umístění senzoru Alarmy Základní problém
Primární senzor Horizontálně na poháněném konci motoru

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolněné ukotvení

Tření (ložisko)

Přehřátí

Doplňkový senzor Vertikálně na nepoháněném konci motoru
Primární senzor Horizontálně na poháněném konci ventilátoru
Doplňkový senzor Vertikálně na nepoháněném konci ventilátoru

Čerpadlo

Umístění senzoru Alarmy Základní problém
Primární senzor Horizontálně na poháněném konci motoru

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolněné ukotvení

Tření (ložisko)

Přehřátí

Doplňkový senzor Vertikálně na nepoháněném konci motoru
Primární senzor Horizontálně na poháněném konci čerpadla
Doplňkový senzor Vertikálně na nepoháněném konci čerpadla

Elektrický motor

Umístění senzoru Alarmy Základní problém
Primární senzor Horizontálně na poháněném konci

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolněné ukotvení

Tření (ložisko)

Přehřátí

Doplňkový senzor Vertikálně na nepoháněném konci

Převodovka

Umístění senzoru Alarmy Základní problém
Primární senzor Horizontálně na poháněném konci

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolněné ukotvení

Tření (ložisko)

Přehřátí

Doplňkový senzor Vertikálně na nepoháněném konci

Přehled: hodnoty vibrací a jejich význam

Mechanické rázy (a-Peak)

Co se měří? Špičková hodnota zrychlení vibrací.
Co se detekuje? Zvláště vysokofrekvenční nárazovité vibrace.
Příklady faktorů, které mají vliv:

 • kolize čepele
 • pohlcený předmět
 • nárazy lopatek rotoru
 • nesprávné načasování sekvence

Mechanické tření (a-RMS)

Co se měří? Efektivní hodnota zrychlení vibrací.
Co se detekuje? Mechanické tření.
Příklady faktorů, které mají vliv:

 • závada ložiska
 • drhnoucí oběžné kolo
 • váznutí lopatky
 • kavitace
 • dření (např. lopatky)

Únava součástí (v-RMS)

Co se měří? Efektivní hodnota rychlosti vibrací.
Co se detekuje? Energie, které je stroj vystaven. Zvýšení mohou způsobit závady při nízkých frekvencích.
Příklady faktorů, které mají vliv:

 • nesouosost
 • nevyváženost
 • problémy sřemeny
 • uvolněné ukotvení
 • konstrukční vady

Teplota

Co se měří? Zvýšené tření nebo elektrické závady, které vedou ke zvýšení teploty.
Příklady faktorů, které mají vliv:

 • nedostatečné mazání
 • ztráta toku chladiva
 • elektrické závady
 • přetížení
 • nadměrné tření

Koeficient výkyvu

Co se měří? Poměr hodnoty a-Peak a hodnoty a-RMS.
Co se detekuje? V kombinaci s druhým údajem (např. a-Peak) umožňuje vyhodnotit poškození ložiska
Faktory, které mají vliv:

 • závada ložiska