You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
 1. Vibrační senzor s technologií IO-Link
 2. Integrace

Integrace senzorů VVB do stávajících systémů

Snadná integrace díky technologii IO-Link

Díky technologii IO-Link lze ochranu průmyslových strojů integrovat přímo do stávající řídicí platformy. Moduly IO-Link master, které jsou kompatibilní s provozními zařízeními, přenášejí inteligentní data do řídicích jednotek a nadřazených výpočetních systémů. Tato inteligentní data zahrnují skutečné procesní hodnoty, ale také hodnoty parametrů (identifikace měřicích bodů, spínacích bodů, filtrů, přístrojů atd.) a diagnostická data (samočinné testy, provozní hodiny stroje, provozní hodiny senzoru, stav zařízení nebo počítadlo událostí).

Údržba v reálném čase s využitím senzorů VVB a IIoT platformy ifm moneo

IIoT Platforma moneo pro IIoT od společnosti ifm, zvlášť její verze moneo RTM, je výkonný software ke sledování technického stavu, připravený k okamžitému používání. Pomocí systému moneo RTM lze zavést plně přizpůsobené řídicí panely pro komplexní monitorování provozů a prezentaci všech důležitých procesních dat.

V případě poškození je přímo uživateli posláno hlášení alarmu. To umožňuje rychle reagovat a předejít možnému celkovému selhání.

Pomocí doplňku RTM Advanced Vibration Analysis lze záznamy neupravených dat ze senzoru VVB (BLOB), které spouští systém moneo RTM, vizualizovat za požadované období a diagnostikovat prvotní příčinu poškození.

Další příklady integrace

Senzor vibrací

Pro integraci do průmyslových zařízení se spínacími výstupy, které slouží k indikaci nebo jednoduchému řízení

 • 2 spínací výstupy (vypínatelné), binární informace (zapnuto, vypnuto)

Hodnoty charakteristik sledovatelné pomocí spínacích výstupů:

 • špička zrychlení (a-Peak)
 • průměrná rychlost vibrací (v-RMS)
 • průměrné zrychlení vibrací (a-RMS)
 • koeficient výkyvu
 • teplota povrchu

Integrace do sítě pomocí rozhraní IO-Link

Integrace do stávajících systémů:

 • řídicích sítí (provozních sběrnic)
 • výpočetních sítí (Ethernet)
 • cloudových aplikací (Ethernet, MQTT, JSON)

Přenášená data:

 • procesní hodnoty (a-Peak, v-RMS,…)
 • diagnostické hodnoty (např. stav zařízení, samočinný test, provozní hodiny stroje)
 • data událostí (např. historie událostí, počítadlo událostí)
 • parametrická data (např. filtrů, spínacích bodů)

Integrace senzorů VVB s rozhraním IO-Link do jednotek PLC

Integrace do jednotky PLC pomocí běžných provozních sběrnic:

 • Profinet
 • Ethernet/IP
 • EtherCAT
 • Modbus TCP

Volitelně je možné data přenášet také do libovolného systému SCADA, MES nebo firemního řídicího systému.

Přenášená data:

 • stav stroje v podobě stavové hodnoty (= procesní hodnoty)
 • výstražné signály
 • signály počítadel (výpočet životnosti součástí)
 • provozuschopnost stroje na základě vibrací
 • neupravená data (BLOB)

Vzdálené monitorování pomocí senzorů VVB a jednotky io-key

 • Rychlá integrace na vzdálených místech měření – plug & play od senzoru až po cloud
 • Spuštění preventivních opatření na základě centrálního monitorování v cloudu
 • Minimální kabeláž a bezdrátová komunikace prostřednictvím mobilní sítě

Monitorování vibrací na telefonu a adaptéru Bluetooth pro IO-Link

 • Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
 • Vizualizace hodnot charakteristik na mobilním zařízení v aplikaci moneo blue
 • Nastavení a monitorování parametrů senzoru VVB přímo u stroje v reálném čase