You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. TCC
  2. Aplikace

Aplikace

Systémy pasterizace

Systémy pasterizace se vstřikovanou parou generují vysoké počty rázů a vibrací.

  • Konstrukce TCC je robustní a odolná dokonce i v těchto typech aplikací

Při správném odstranění bakterií je kriticky důležitá kontrola teploty. Nesprávná pasterizace může mít za následek naprostou ztrátu výrobku.

  • Automatizujte zjišťování neurčitosti měření pomocí funkce kontroly kalibrace TCC

Posuny CIP

Procesy CIP zahrnují několik cyklů použití horkých a studených kapalin s cílem zajistit adekvátní výsledky čištění. Tyto tepelné rázy mohou způsobit odchylky přístrojů k měření teploty a tím vnášet do výsledků neurčitost měření.

  • Jednotky TCC jsou díky konstrukci svého systému prvků senzorů odolné vůči tepelným rázům
  • Velké LED kontrolky na pouzdru senzoru představují vizuální indikaci neurčitosti měření

Chladírenské nádrže

Kondenzace, ke které dochází v chladírenských nádržích, může mít za následek pronikání vlhkosti do tradičních senzorů s „převodníkovou hlavicí/v podobě hokejového puku“.

  • Jednodílná utěsněná konstrukce TCC eliminuje pronikání vlhkosti

Pro kvalitu výrobků je kriticky důležitá kontrola teploty.

  • Automatizujte zjišťování neurčitosti měření pomocí funkce kontroly kalibrace TCC

Skupiny tanků (nádrží)

Každá nádrž má několik bodů měření včetně měření teploty, snímání hladiny, měření tlaku, vodivosti atd. Každý přístroj vyžaduje v průběhu výroby kabeláž a zpracování signálů.

  • TCC je vybaven technologií IO-Link, umožňující digitální přenos a tím příznivější cenu
  • Duální naměřené hodnoty z jediného senzoru TCC přidávají další, redundantní měření, aniž by vznikaly další náklady