You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
 1. Domovská stránka
 2. Vibrace
 3. Produktové platformy
 4. Monitorování vibrací IO-Link

Monitorování vibrací IO-Link

Sledování technického stavu stroje se snadnou implementací se zaměřením na vibrace

 • Snadno chraňte své strojní vybavení před poškozením.
 • Automatizujte sledování technického stavu stroje v reálném čase s indikátory rázů, opotřebení, tření a teploty.
 • Hladká integrace přímo do systémů průmyslového Ethernetu prostřednictvím systému IO-Link.
 • K instalaci nejsou třeba žádné rozvaděče ani rozsáhlá kabeláž.
 • Využijte svou komunikační síť ke zpracování dat a údržbě v reálném čase.

Ochrana standardních průmyslových komponent se snadno integruje přímo do stávající řídicí platformy. Stav stroje je průběžně monitorován, zda nevykazuje běžné poruchové stavy, například v důsledku rázů, opotřebení součástí nebo tření. To umožňuje včasné naplánování údržby ještě před výskytem rozsáhlé poruchy nebo poškození a prostoje. Stroje jsou průběžně a trvale chráněny – na rozdíl od systému pochůzkové vibrodiagnostiky.

 • Jednoduchá instalace
 • Přesné vyhodnocení technického stavu zařízení
 • Automatizovaná upozornění
 • Základní nástroje diagnostiky bez složitostí a vysoké ceny

Měření

Snímače řady VV zjednodušují diagnostiku pomocí základních kategorií poruch. Na rozdíl od nejjednodušších senzorů, senzor řady VV nesleduje pouze jednu, ale čtyři typy poruch: rázy, opotřebení, tření a teplota. Zabudovaná technologie IO-Link poskytuje tato data v reálném čase a dává senzoru VV schopnost předvídat blížící se selhání a provést příslušná opatření.

 
Příklad poruchy
podmínky

Kontakt lopatek s cizím předmětem
Pohlcený předmět
Zásah pohybujícím se předmětem
Nesprávné načasování sekvence

Nesouosost
Nevývaha
Problémy s řemenem
Volná patka
Strukturální problémy
Porucha ložiska
Drhnoucí oběžné kolo
Poškození lopatky
Kavitace
Ztráta maziva
Ztráta přítoku chladiva
Elektrické problémy
Nadměrné zatížení
Kategorie závady Náraz
Kolize
Úder

Opotřebení
Mechanické problémy
Problémy s montáží

Tření
Zadírání
Skřípání
Teplota
Přehřívání
Měření senzoru Maximální hodnota zrychlení
(a-Peak)
Rychlost vibrací v efektivní hodnotě
(v-RMS)
Zrychlení vibrací v efektivní hodnotě
(a-RMS)
Stupně Celsia
(°C)

Metody monitorování

Každý senzor VV je dodán předkofigurován již z výroby dle typu zařízení, na kterém je použit. Limitní hodnoty alarmů odpovídají uznávaným normám (ISO 10816) a vycházejí z dlouholetých zkušeností společnosti ifm s monitorováním strojů.

Obj. kód Optimalizace stroje

VVB010

Rychlé ( > 600 ot/min) a velké ( > 400 hp)

VVB011

Pomalé (120…600 ot/min) a velké ( > 400 hp)

VVB020

Rychlé ( > 600 ot/min) a malé ( < 400 hp)

VVB021

Pomalé (120…600 ot/min ) a malé ( < 400 hp)

VVB001

Průmyslové stroje

Umístění senzorů a metody monitorování

Obvykle doporučujeme namontovat senzory radiálně k ose otáčení hřídele, aby bylo možné detekovat nejvyšší hladinu vibrací a mechanicky je umístit co nejblíže k cíli. Oranžové tečky v obrázcích indikují přibližné umístění senzoru.

Stroj Počet senzorů Umístění senzoru Alarmy Kořenová příčina poruchy

Axiální ventilátor

1

Radiální motor H-DE

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolnění

Tření (ložisko)

Přehřátí

Legenda: a = akcelerace (zrychlení), v = rychlost, H = horizontálně, DE = hnaný konec

Stroj Počet senzorů Umístění senzoru Alarmy Kořenová příčina problému

Radiální ventilátor s přímým pohonem

2

Radiální motor H-DE a V-NDE

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolnění

Tření (ložisko)

Přehřátí

Legenda: a = akcelerace (zrychlení), v = rychlost, H = horizontálně, V = vertikálně, DE = hnaný konec, NDE = nehnaný konec

Stroj Počet senzorů Umístění senzoru Alarmy Kořenová příčina problému

Radiální ventilátor s nepřímým pohonem

4

Radiální motor H-DE a V-NDE a hřídel ventilátoru

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolnění

Tření (ložisko)

Přehřátí

Legenda: a = akcelerace (zrychlení), v = rychlost, H = horizontálně, V = vertikálně, DE = hnaný konec, NDE = nehnaný konec

Stroj Počet senzorů Umístění senzoru Alarmy Základní problém

Odstředivé čerpadlo

4

Radiální motor H-DE a V-NDE a hřídel čerpadla

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Kavitace

Uvolnění

Tření (ložisko)

Přehřátí

Legenda: a = akcelerace (zrychlení), v = rychlost, H = horizontálně, V = vertikálně, DE = hnaný konec, NDE = nehnaný konec

Stroj Počet senzorů Umístění senzoru Alarmy Kořenová příčina problému

Elektrický motor

2

Radiální motor H-DE a V-NDE

a-Peak

v-RMS

a-RMS

Teplota

Náraz

Uvolnění

Tření (ložisko)

Přehřátí

Legenda: a = akcelerace (zrychlení), v = rychlost, H = horizontálně, V = vertikálně, DE = hnaný konec, NDE = nehnaný konec

Při použití průběžného monitorování v reálném čase není obvykle třeba provádět měření 3 os. Techniky měření 3 os se obvykle používají v tradičních metodách analýzy na základě dráhy, kde se zaznamenává pouze snímek stavu stroje. V případech, kdy jsou stroje zatíženy axiálně, doporučuje se použít druhý senzor.

Integrace

Řada VV je dostatečně flexibilní k tomu, aby zajišťovala různé stupně monitorování, takže může růst společně s úrovní integrace IIoT. Od senzoru až po ERP.

Jednoduché spínání
S elektrickým napájením 24 VDC poskytuje řada VV jednoduché spínací výstupy pro řízení stroje a / nebo k lokální indikaci stavu stroje.

Systém IO-Link
Přidávání senzorů k existující síti IO-Link přináší rychlou cestu k dosažení integrace s Industry 4.0, IIot a RTM.

Dostupná cyklická data:

 • Špička zrychlení (a-Peak)
 • Průměrná rychlost (v-RMS)
 • Průměrné zrychlení (a-RMS)
 • Povrchová teplota
 • Crest factor

Dostupná acyklická data:

 • Špičkové hodnoty všech 4 procesních hodnot vibrace
 • Minimální a maximální hodnoty teploty
 • Chyby hardwaru a parametrů

Integrace PLC do systémů vyšší úrovně

Sběr a vyhodnocení naměřených hodnot IO-Link ve standardní řídicí jednotce PLC. Volitelně přenos dat do systému SCADA, MES nebo jiných systémů řízení závodu.

Dostupná cyklická data:

 • Špička zrychlení (a-Peak)
 • Průměrná rychlost (v-RMS)
 • Průměrné zrychlení (a-RMS)
 • Povrchová teplota
 • Činitel výkyvu

Dostupná acyklická data:

 • Špičkové hodnoty všech 4 procesních hodnot vibrace
 • Minimální a maximální hodnoty teploty
 • Chyby hardwaru a parametrů

Nezávislé ukládání dat do vnitřní paměti

Možnost exportu surového signálu vibrací přes funkci BLOB (Binary Large Object – binární velký objekt). Signál vyhodnoťte pomocí pokročilých vibrodiagnostických metod (spektrum,obálka). Vytvořte nezávislou síť monitorování za účelem upozorňování a vizualizace.

 • Trendy stroje
 • Změna stavu
 • E-maily a zprávy textových upozornění
 • Analýza zpracovaných dat