You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. M18 Cube: Pouzdro pro úsporu místa od ifm
  2. Technologie pmd senzorů
  3. Distanční senzory PMD řady OGD

Přednosti distančního senzoru PMD

Naše univerzální distanční senzory PMD řady OGD napomáhají k řešení problémů a osvědčily se již v četných aplikacích. Fotoelektrické senzory dodávají stabilní a přesné výsledky i v náročných prostředích.

Zjistěte, jaké klíčové výhody nabízejí senzory OGD od společnosti ifm electronic. V následujícím textu vysvětlujeme, co je to odrazivost a jak funguje měření doby letu. Příklady aplikace uvedené dále ilustrují, jak můžete používat senzory OGD ve svůj prospěch.

Co je to odrazivost?

Odrazivost udává procento světelného toku odráženého povrchem. Čím jasnější je povrch, tím vyšší je odrazivost: Bílá stěna odráží až 85 procent světla, obložení stěn světlým dřevem jen do 35 procent.

Jaké jsou výhody měření doby letu ve srovnání s konvenční technologií triangulačních senzorů?

  • Senzor OGD měří vzdálenost technologií PMD, což je metoda měření doby průletu signálu, která detekuje předměty podstatně spolehlivěji než například senzory CMOS. Tento senzor demonstruje své silné stránky zejména při detekci lesklých povrchů nebo černých povrchů s nízkou odrazivostí. Zatímco senzor OGD dokáže stále detekovat předměty, senzor CMOS již nedokáže přinést žádný výsledek.
  • Díky technologii PMD jsou spolehlivě detekovány dokonce i vícebarevné předměty, jako jsou dřevotřískové desky nebo kusy masa.
  • Senzory OGD jsou extrémně spolehlivé, i pokud jsou vystaveny externímu rušení, např. pohybům a odrazům. To vše díky schopnosti potlačení pozadí a laserovému světlu.
  • Senzor dokáže detekovat předměty i v extrémních úhlech, zatímco triangulační senzor musí být vůči předmětu vyrovnán do úhlu 90°.

Jaké jsou výhody senzorů OGD ve srovnání se standardními senzory?

  • OGD senzory eliminují duplicitní úsilí při montáži a zapojení jak vysílače, tak i přijímače (nebo reflektoru) – tím lze výrazně snížit celkové náklady na řešení.
  • Funkce okénko, uživatelsky definovatelný rozsah detekce předmětů, umožňuje zpracovávat předměty různých velikostí pomocí jediného zařízení. Senzory není třeba znovu konfigurovat dokonce ani při změně výrobní linky.

Senzory OGD Long Range v aplikacích: doprava a obalový průmysl

Příklad aplikace 1:
Ověření správného uzavření obalů

Na základě hodnoty odrazivosti registruje senzor OGD Long Range, zda byly balíky připravené k expedici řádně utěsněny lepicí páskou. Signál může být odesílán prostřednictvím rozhraní IO-Link a posílat uzavřená balení do dalšího procesu expedice. Senzor spolehlivě detekuje i průhledné lepicí pásky.

Mějte na paměti, že hodnota odrazivosti se může výrazně lišit v důsledku odchylek materiálů nebo úhlů. Proto se doporučuje provést zkoušky za skutečných provozních podmínek a vyrovnat senzor do úhlu 90° vůči cíli.

Příklad aplikace 2:
Funkce dvoustupňového zastavení dopravního pásu

Další předností, kterou přinášejí senzory OGD, je potlačení pozadí. Tato funkce je vhodná při implementaci funkce zastavení na konci dopravního pásu. Odrazy od kovových povrchů nemají na senzor žádný vliv. Ten také spolehlivě detekuje předměty různých barev. První spínací bod spouští snížení rychlosti pásu. Jakmile předmět dosáhne druhého spínacího bodu, pás se zastaví.

Výhody: Senzor OGD snižuje pořizovací náklady, náklady na instalaci a zapojení, protože nahrazuje dvě jednotky, které jsou obvykle potřeba pro světelnou závoru. Navíc ho lze použít téměř v každé montážní situaci, protože ho lze vyrovnat s pásem pod šikmým úhlem.

Příklad aplikace 3:
Sledování přítomnosti těsnění ve víku

Senzor OGD může detekovat, zda je ve víku obalu umístěno těsnění. Na základě hodnoty odrazivosti může také detekovat těsnění různých barev. Tím se snižuje riziko, že se v plnicích zařízeních znečistí celé šarže produktu.

Ke změně výrobních linek lze použít nastavení parametrů během provozu prostřednictvím rozhraní IO-Link

Potravinářský průmysl

Příklad aplikace 1:
Detekce předmětů při manipulaci s produkty

Senzor OGD Long Range spolehlivě detekuje předměty i za nepříznivých světelných podmínek. Nevynechá ani reflexní, ani shrnuté materiály, jako jsou fólie, které také často přicházejí s barevným nebo tmavým designem.

Tento senzor detekuje prostřednictvím hodnoty odrazivosti přes rozhraní IO-Link nečistotu na čočce a upozorní operátora na nutnost jeho vyčištění. Tím se snižuje počet chybných měření a zvyšuje spolehlivost procesu.

V procesech v potravinářském průmyslu bývá častým předpokladem krytí IP 69K a používání plastů namísto skla. Senzor OGD má krytí IP 67 a skleněnou čočku, ale díky svému velkému rozsahu ho lze v některých aplikacích umístit také mimo rizikovou oblast.

Příklad aplikace 2:
Monitorování výroby a vyhodnocení produktů

V potravinářských aplikacích se senzor OGD Long Range používá k monitorování technologie pro manipulaci s výrobky. Současně ho lze použít k vyhodnocení produktů. Například kusy masa mají v důsledku vrstev tuku a kostí různé barvy a kontrasty. Proto mohou být hodnoceny z hlediska kvality a velikosti výrobku odlišně.

Zpracování kovů a strojírenství

Příklad aplikace 1:
Monitorování hladiny olejovitých kapalin

Senzor OGD Long Range lze použít k detekci hladin hrubých částic nebo kapalin, které nepropouštějí beze zbytku světlo, jako jsou oleje nebo (nepěnivá) chladiva. Tento senzor detekuje vzdálenost od povrchu a umožňuje tak přesně stanovit hladinu kapaliny v nádrži.

Senzory OGD Precision v aplikacích: ověřování chyb

Příklad aplikace 1:
Zajištění kvality v průběhu výroby

Senzor OGD Precision provádí přesné a spolehlivé kontroly kvality při monitorování správné polohy, orientace a kvality malých lesklých nebo černých součástí, jako jsou těsnicí O-kroužky nebo ozubená kola.

Detekují chyby montáže, jako je například chybějící těsnicí O-kroužek o tloušťce 5 mm a více. Tento proces kontroly chyb během výroby a před výstupními kontrolami kvality minimalizuje riziko nákladných následných škod, jako jsou prostoje soustavy zařízení nebo selhání dávek. Liniová kontrola kvality současně přispívá k jejímu dlouhodobému a efektivnímu zabezpečování. Čím dříve jsou odhaleny chyby, tím nižší jsou následné náklady a tím dříve lze zavést nápravu.

V šikmém úhlu však již není hodnota odrazivosti OGD spolehlivá, protože by mohlo být odraženo příliš málo světla.

Robotické aplikace a manipulace

Příklad aplikace 1:
Zajištění kvality v plně automatizovaných výrobních procesech

V plně automatizované výrobě elektronických zařízení je životně důležité zajistit přítomnost a správnou, přesnou a spolehlivou montáž dílů z různých úhlů. Zde se senzor OGD používá k monitorování výroby bílého zboží nebo elektronických součástí, jako jsou tištěné desky a další elektronická zařízení.

Přehled senzorů pro měření vzdálenosti

Spolehlivé optické měření vzdálenosti s velkými dosahy

Spolehlivé optické měření vzdálenosti s velkými dosahy