You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Výhody technologie IO-Link
  2. Přehled produktů
  3. Automatizační průmysl

IO-Link v automatizačním průmyslu

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

Netěsnosti jsou významnou příčinou plýtvání energiemi v pneumatických systémech a často vedou ke ztrátám až 30 % výkonu kompresoru. Úniky vzduchu mohou vést také ke kolísání systémového tlaku. Výsledek: Pneumatická zařízení nefungují správně, výroba je neefektivní a zhoršuje se kvalita výrobků. Zařízení také vyžadují častější údržbu.

Měřiče průtoku stlačeného vzduchu SD od ifm zjišťují aktuální tlak, rychlost průtoku a celkovou spotřebu stlačeného vzduchu. Umožňují přesně stanovit spotřebu stlačeného vzduchu na jednotlivých místech a v celém systému. Podle výkyvů hodnot lze rychle odhalit a opravit netěsnosti.

Přidaná hodnota díky IO-Link

Zavádění systémů monitorování stlačeného vzduchu je obvykle bržděno vysokými náklady. Technologie IO-Link umožňuje přenášet několik procesních hodnot jedním kabelem. V případě průtokoměrů SD se jedná o tlak vzduchu, aktuální průtok, teplotu a hodnotu sčítače. Tím se ušetří drahé analogové karty. Vzhledem k tomu, že jeden senzor může přenášet více procesních signálů, eliminují se tak další potrubní armatury, senzory, vodiče a dochází ke zjednodušení inventáře zásob. Úspory z detekce plýtvání energií a snížení celkových nákladů na instalaci umožňují rychlou návratnost investice.

Vakuové senzory monitorují vakuové podavače

Vakuové senzory řady PN7 detekují požadované vakuum pro správnou funkci vakuových podavačů. Nejsou-li dosaženy minimální hodnoty, zůstane podtlakový podavač v původní poloze, aby nedošlo k poškození obrobků a systémů. Monitoruje se také vysokotlaká pneumatická síť (12 barů) a nízkotlaká pneumatická síť (6 barů).

Přidaná hodnota díky IO-Link

Když je potřeba podtlakový senzor PN7 vyměnit, nastavené parametry se dají do nového senzoru přenést automaticky přes rozhraní IO-Link. Tím se ušetří čas a zamezí chybné nastavení spínacích bodů. Tento podtlakový senzor může sloužit jako vypínač nebo k přenosu analogových hodnot přes rozhraní IO-Link – jeden senzor funguje v digitální i analogové aplikaci a snižuje nároky na skladové zásoby.

Předcházení kolizím na montážní plošině

Fotoelektrické distanční senzory O1D v automobilce zjišťují mezi dvěma montážními kroky, jestli je karoserie na montážní plošině. Pokud ano, závěs klesne dolů a karoserii bezpečně položí. Poloha senzoru O1D je velmi důležitá a při změně aplikace často nelze její parametry nastavit bez zastavení montážní linky.

Přidaná hodnota díky IO-Link

Zde se uplatní výhoda vzdáleného nastavení parametrů. Pokud je distanční senzor O1D umístěný na nepřístupném místě, při změně vyráběného modelu ho lze nastavit pomocí softwaru nebo jednotky PLC bez zastavení výrobní linky.