• Výrobky
 • Odvětví
 • IIoT & Solutions
 • Servis
 • Společnost
 1. Senzory proudění
 2. Produkty – novinky
 3. SD / SDG hlídač spotřeby tlakového vzduchu

Špičkový teplotní měřič průtoku stlačeného vzduchu

Víceúčelový senzor snižující náklady

Tento nový teplotní měřič průtoku stlačeného vzduchu je opravdu všestranný. Má nejen integrovaný teplotní senzor, ale také tlakový senzor, takže uživatel může sledovat čtyři procesní hodnoty zároveň (objemový průtok, tlak, teplotu, sčítač – měřič celkového množství) a optimalizovat výrobu. Integrací několika měřených parametrů do jediného senzoru lze dosáhnout nejen výrazných úspor na hardwaru (tlakových senzorech, teplotních senzorech, kabeláži a vstupních kartách), ale také na montáži a údržbě.


Výhody pro vás

• Spolehlivost procesu díky monitorování tlaku, teploty a objemového průtoku

• Finanční úspory díky monitorování energie, monitorování prosakování a procesní údržbě filtračního systému

• Časové úspory díky jednoduché kabeláži, údržbě a instalaci

Měření rychlosti průtoku

Energetická účinnost díky přehlednému monitorování stlačeného vzduchu

Integrace měřiče průtoku stlačeného vzduchu řady SD do úpravny ve stávajících nebo nových zařízeních přináší další výhody. V běžných průmyslových pneumatických rozvodech lze procesní hodnoty stlačeného vzduchu sledovat na integrovaném displeji TFT. Na výběr jsou čtyři styly grafického znázornění. Procesní hodnoty lze také přenášet přes rozhraní IO-Link.

Přesné monitorování průtoku pomocí senzorů SD umožňuje zjistit netěsnosti a ušetřit za energii. Díky velké opakovatelnosti těchto přístrojů je možné náklady na stlačený vzduch přesně přiřadit jednotlivým výrobním linkám a optimalizovat výrobkové kalkulace.

Měření tlaku

Efektivní monitorování provozního tlaku

Integrované měření tlaku umožňuje kvůli optimalizaci monitorovat pokles tlaku u znečištěných filtračních systémů i celkový provozní tlak v pneumatickém systému. To je velmi důležité, protože když jsou v zařízení akční členy s provozním tlakem 5 barů místo optimálních 6,3 baru, rychlost se snižuje o 25%, což snižuje produktivitu. Naopak nadměrný provozní tlak nezvyšuje výkon, ale vede k vyšší spotřebě stlačeného vzduchu a většímu opotřebení zařízení.

Měření teploty

Minimální výkyvy kvality díky měření teploty

Integrované měření teploty umožňuje monitorovat procesy citlivé na teplotu, např. sušení, a zajistit kvalitu výrobků. Měřič průtoku stlačeného vzduchu SD tak zvyšuje spolehlivost procesu.

Systém řízení spotřeby energie

Základ pro komplexní systém řízení spotřeby energie podle DIN EN ISO 50001


Podle směrnice EU o energetické účinnosti DIN EN ISO 50001 musí všechny členské státy dosáhnout úspor energie.
Podmínkou získání daňových úlev je zavedení systému řízení spotřeby energie. Norma vyžaduje záznamy o kalibraci měřicích přístrojů, aby byla zajištěna správnost a opakovatelnost naměřených údajů.
Optimálním základem spolehlivého systému řízení spotřeby energie jsou nové měřiče průtoku stlačeného vzduchu SD a pravidelná kalibrace úřadem DAkkS.

Objevte výhody efektivního monitorování stlačeného vzduchu s ifm. V digitální výrobní hale naší odborníci diskutují o tématech, jako jsou:

 • Detailní měření spotřeby na koncovém stroji od hardwaru po software (0:00-19:17)
 • Monitorování stlačeného vzduchu na distribučních rozvodech vede ke snadnému vyhodnocení nákladů a úniků (19:17-31:50)
 • Záznam klíčových energetických údajů a výpočet účinnosti kompresoru (31:51-35:59)

Kalibrační osvědčení

Kalibrace podle ISO pro řadu SD (objednací číslo ZC0020)

 • Vystaveno výrobcem
 • Jazyky: němčina/angličtina
 • Platí pro uvedené výrobky a objednává se spolu se senzorem. Další objednávky jsou možné jen při vrácení přístroje.

Kalibrace senzorů proudění podle DAkkS na 6 úrovních (objednací číslo ZC0075)

 • Vystaveno podle požadavků DAkkS (německého akreditačního orgánu)
 • Jazyky: němčina/angličtina
 • Kalibrace při 6 hodnotách proudění (podle jmenovitého průměru)
 • Platí pro uvedené výrobky a objednává se spolu se senzorem. Další objednávky jsou možné jen při vrácení přístroje.

moneo configure: software k nastavení parametrů

Aplikace pro nastavení parametrů senzorů a dalších IO-Link zařízení Integrovaná otevřená správa IO-Link zařízení (IODD) nezávislá na výrobci. Vizualizační nástroj k souběžnému zobrazování parametrů a procesních hodnot.

Integrace do ovladače pomocí základních balíčků ifm

Ke stažení zdarma:

- ukázkové programy a programové moduly (Step7, TIA, RS Logix) - čtení a zápis procesních dat - připojení ke sběrnicím ProfiNet, Ethernet a EtherCAT - soubory s popisy zařízení k nastavení jednotky PLC (GSDML, ESI, EDS) - návod k obsluze