You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211

Reagujte na požadavky trhu v potravinářském a nápojovém průmyslu včas

Potravinářský a nápojový průmysl prochází významnou změnou.

Spotřebitelé očekávají stále větší rozmanitost, aby si z ní mohli vybírat, více funkčnosti svých potravin a mají náročnější požadavky na jejich trvanlivost. Za tyto služby jsou však také ochotni zaplatit víc.

Výroba kapalných potravin a nápojů je mnohem rozmanitější než ještě před několika málo lety. Zvýšené požadavky spotřebitelů proto mají velký vliv na výrobní procesy výrobců potravin. Vyžaduji podstatně větší pružnost a tím i složitější výrobní procesy. Tím se zvyšuje riziko prostojů a chyb ve výrobě. Charakteristické údaje z pivovarského průmyslu ukazují, že chyby výroby mohou být nákladné: Roční celosvětové ztráty v důsledku plýtvání a neefektivity ve výrobě lze dosahují hodnoty zboží až 8,3 miliard eur. To znamená, že ztráty mohou představovat až 1/20 celkového výstupu.

Přímo k mému řešení

Zvyšující se složitost však také přináší přímou šanci zvýšit zisky díky různým optimalizacím. Z tohoto hlediska musí výrobci potravin:

  1. Nastavit své systémy tak, aby mohli rychle měnit výrobu jednoho produktu na jiný, aby zajistili požadovanou rozmanitost výrobků.
  2. Udržet krátký čas a nízké náklady potřebné na změnu výroby, aby byla zajištěna optimální efektivita systému.
  3. Co nejlépe monitorovat procesy již v raném stádiu výroby, aby byly včas detekovány zdroje chyb a tím se předešlo prostojům ve výrobě a ztrátám a také nedostatkům ve kvalitě výrobků.
  4. Zajistit transparentní a udržitelný design výrobních procesů tak, aby přesvědčili své zákazníky o udržitelné výrobě.

V této souvislosti poskytuje ifm inovativní řešení

Inovativní řešení automatizace umožňují zvládat nové požadavky na výrobu potravin a udržet krok s konkurenty díky použití odpovídající technologie. Na následujících stránkách se můžete informovat o řešeních společnosti ifm zaměřených na zlepšení provozní pohotovosti, výkonnosti a kvality vašeho systému. S použitím hladinových senzorů s rozhraním IO-Link můžete například zabránit ztrátám ve výrobě díky možnosti vysoce přesného monitorování hladiny v nádržích; stav lze vidět v reálném čase na ovládacím panelu. Kliknutím sem přejdete k dalším řešením: