You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Monitorování stavu
  3. Vyhodnocení impulzů
  4. Bezpečné monitorování rychlosti otáček

Bezpečné monitorování rychlosti otáček

  • Pro bezpečnou detekci překročení rychlosti otáček
  • Pro spolehlivé vypnutí pohonů v případě poruchy
  • Velký rozsah nastavení rychlosti
  • Jasně viditelné LED-diody pro indikaci chodu, uvolnění, chyby a spínacího stavu
  • Monitorování dvou vstupních kanálů s jedním samostatným výstupním relé

Bezpečné monitorování rychlosti otáček


Safe monitoring of speeds

The DD110S and DD111S speed monitors are designed for safety-related maximum speed monitoring. Typical applications include carousels or centrifuges. The DD111S is specially designed for the low rotational speed of wind turbines.
Both speed monitors can also be used for the operating mode "reduced speed" e.g. on machine tools.
The speed monitors are certified to EN 62061 / SIL 3 and EN ISO 13849-1 cat. 4 / PL e, even if non-safety-related standard sensors are used as pulse pick-ups.
When the safety output has been triggered, it can be reset again manually or automatically.