You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Monitorování stavu
  3. Vyhodnocení impulzů

Vyhodnocení impulzů

  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
  • Integrovaný širokopásmový zdroj napětí
  • Snadno programovatelné výstupní funkce
  • Zařízení pro monitorování klidového stavu, rychlosti, směru, skluzu a frekvence
  • Spínací reléové a tranzistorové výstupy, škálovatelný analogový výstup