You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Čítače pulzů

Čítače pulzů


Čítače pulzů

Systémy vyhodnocení pulzu hlídají rotační a lineární pohyby stejně jako všechny fyzikální veličiny, které mohou být převedeny do sekvencí impulsů.
Senzory s různými funkcemi umožňují sledování pomalé a rychlé rychlosti otáček, stejně jako komplexní monitorování synchronního běhu nebo směru.
Reléové nebo tranzistorové výstupy dávají signály když je aktuální hodnota nad nebo pod nastavenou prahovou hodnotou.