1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Čítače pulzů

Čítače pulzů

  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace
  • Integrovaný širokopásmový zdroj napětí
  • Snadno programovatelné výstupní funkce
  • Zařízení pro monitorování klidového stavu, rychlosti, směru, skluzu a frekvence
  • Spínací reléové a tranzistorové výstupy, škálovatelný analogový výstup

Čítače pulzů

Systémy vyhodnocení pulzu hlídají rotační a lineární pohyby stejně jako všechny fyzikální veličiny, které mohou být převedeny do sekvencí impulsů.
Senzory s různými funkcemi umožňují sledování pomalé a rychlé rychlosti otáček, stejně jako komplexní monitorování synchronního běhu nebo směru.
Reléové nebo tranzistorové výstupy dávají signály když je aktuální hodnota nad nebo pod nastavenou prahovou hodnotou.