You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-i осветени бутони с гъвкава M12 връзка

AS-i осветени бутони с гъвкава M12 връзка

Два бутона и два вида LED изход в новаторски корпус могат да бъдат използвани дори в близост до процеса

  • 2 бутона и 2 LED изхода
  • Бутони с тактилна точка на натиск като защита срещу случайни контакти
  • Цветните вложки могат да се променят
  • Бързо и лесно за монтиране
  • Модулът се доставя директно от AS-интерфейса

Осветен бутон на модула
На базата на нов иновативен корпус, ifm осигурява два нови осветени бутона на бутоните. Те разполагат с два бутона и два вида LED изход. Високата степен на защита означава, че модулите могат да се използват на полето, т.е. близо до процеса. Няма големи разстояния между датчиците / изпълнителните механизми и контролния шкаф.

Изпълнение в полето
Технологията за свързване M12 осигурява висока степен на надеждност и гъвкавост на инсталацията. И двата модула се доставят само чрез AS-i; допълнителен източник на напрежение от 24 V не се изисква. Модулите са просто монтирани на 35 мм DIN шина или чрез приложения монтажен адаптер.

Адресиране
AS-i модулите се адресират през предния M12 щепсел. Модулите могат да бъдат свързани към адресното устройство посредством стандартен свързващ кабел.

Диагностичен светодиод
Светлинният индикатор FAULT на модула осигурява лесно локализиране на неизправност, като комуникационна грешка.