You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Малки цели за магнитни сензори

Малки цели за магнитни сензори

С широк обхват до 55 mm и лесен монтаж

  • Лесен монтаж на целите благодарение на резба или зенкерован отвор
  • Улеснено вграждане благодарение на променящите се посоки за задействане
  • Компактни цели с широк обхват до 55 mm
  • Повишена технологична безопасност – възможен е скрит монтаж зад неръждаема стомана
  • Въпреки силните вибрации широката пускова крива осигурява стабилни сигнали

Лесно решение за сложни приложения
Благодарение на новите цели магнитните сензори на ifm постигат широк обхват при специални приложения там, където останалите технологии са ограничени. Комбинацията от магнитен сензор и цел може да покаже цялата си сила при представляващи предизвикателство приложения.

Малко място
Въпреки малкото място в машината, новите магнити с по-малко изпълнение предоставят по-лесни възможности за монтаж с помощта на зенкеровани отвори или резба. С новите цели обхватът на сензорите M12 може да бъде удвоен, като едновременно с това монтажът е по-гъвкав благодарение на по-голямото свободно пространство между сензора и магнита, както и се осигурява по-високо ниво на технологична безопасност.