• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Безплатният инструмент за устройства с IO-Link

Безплатно интелигентно управление на IO-Link с moneo configure free

moneo|configure безплатно осигурява възможност за лесна и едновременна настройка на параметрите на множество IO-Link сензори. Освен това осигурява възможност за централна настройка на параметрите на IO-Link Masters в цялата мрежа. Като използвате интегрираното, независимо от производителя управление на IODD във връзка с базата данни на IODD, можете да интегрирате сензори от други производители в мрежата на IO-Link и също така да задавате техни параметри.

Това пести време и повишава надеждността на технологичните процеси на Вашето производство.

По време на настройка или анализ на грешки ще се възползвате от ясната индикация на до две стойности на технологични данни за всеки IO-Link сензор в панела. Това става също независимо от производителя.

Нека нашите експерти Ви запознаят с moneo в уеб семинара

Готови ли сте за интелигентно управление на IO-Link?

Тук можете да намерите информация за нашия безплатен софтуер за конфигурация moneo configure free