• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Оптична идентификация на 1D/2D кодове и текст

Универсално решение за производство и логистика

Мултикод четецът O2I открива 1D и 2D кодове, както и текстови елементи. Дори в случай на множество кодове и текстови секции или комбинации от тях, O2I осигурява точни оценки в заснемане на едно изображение. Това прави многокодовото четящо устройство универсално решение в производствените и логистичните процеси, където наличието на кодове и текстова информация трябва да се проверява за качество или да се използва за проследяване на продукта.

Благодарение на интегрираното и адаптивно RGBW осветление, дори трудни цветови комбинации от код/текст и фон могат да се четат с лекота.

Лесна интеграция с IO-Link

Интегрирането е изключително лесно благодарение на използването на IO-Link. Веднъж изваден от опаковката, мултикод четецът може да бъде директно вмъкнат в съществуващата IO-Link инфраструктура. Всичко, което трябва да се направи, за да настроите сензора на код, е да преминете през процеса на обучение. За по-взискателни задачи за идентификация е наличен удобният за потребителя компютърен софтуер “Vision Assistant”.

Данните с размер над 32 байта автоматично се разделят на няколко блока и се предават към контролера чрез IO-Link, използвайки бързия стандарт COM3. Има автоматично разделяне на блоковете с данни с регулируемо време на задържане на данните. Основно предимство за потребителя е, че не са необходими специални функционални блокове в програмата за управление.

В допълнение, IO-Link позволява удобна настройка на различни сензорни параметри директно от контролера, включително, например, фокус, низове от данни за сравнение на кодове или диагностика. Това улеснява адаптирането на четеца към променящите се продукти или работни процеси.

Всичко в една система

Мултикод-четецът O2I вече открива шрифтове и знаци в допълнение към познатите 1D и 2D кодове. То осигурява надеждна идентификация дори при трудни условия, напр. в случай на промяна на външната светлина или на лъскави повърхности. Датата на производство, партидният номер и сериализацията на продуктите вече са важни точки в средата на track & trace (следи и проследявай) - задачи в средата на Индустрия 4.0. С доразвития O2I тези задачи вече могат да бъдат овладени блестящо. Четене или сравняване на текстове самостоятелно или в комбинация с 1D и 2D кодове.

Продукти