• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Здрави кабели за токове до 16 ампера

Предаване на високи токове с нисък спад на напрежението

Контролирането на товари като изпълнителни механизми чрез IO-Link master изисква стабилна инфраструктура, базирана на L-код. Нашите съединителни кабели от промишлен клас са снабдени с подходящо оразмерено напречно сечение на кабела и могат да предават токове до 16 ампера без никакви затруднения и почти без спад на напрежението.

Сигурно и постоянно стегнато

Стандартните връзки M12 опростяват свързването на сензори и изпълнителни механизми. Неизправностите в окабеляването са изключени. Контурната гайка е лесна за достатъчно затягане, така че да се гарантира перфектно трайно уплътнение, дори когато е закрепена на ръка. Защитата от вибрации държи втулката с резба здраво в нейната позиция.

С IO-Link Master: сигурна връзка на ниво процес

В комбинация с нашите главни устройства PerformanceLine IO-Link, EVC кабелите осигуряват надеждна връзка на сензори и изпълнителни механизми към последващата инфраструктура.

Продукти