• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

IO-Link мастър за всички работни условия с IoT връзка

Сигурен обмен между OT и ИТ ниво

Дори в съвременния свят на Индустрия 4.0, осигуряването на вашата системна инфраструктура срещу външни влияния е основен приоритет.
Главните модули на IO-Link с активиран IoT действат като децентрализирани шлюзове в мрежата за автоматизация и препращат данните от свързаните сензори към интерфейсната шина. Връзката с ИТ нивото се осъществява чрез отделен IoT Ethernet контакт. Данните се предават чрез установения TCP/IP JSON интерфейс. Това ви позволява да обработвате съответните данни за процеса на ИТ ниво и в ERP системи, като същевременно поддържате безопасността на вашата инсталация.

Удобна настройка на параметри с помощта на moneo configure SA

Интуитивният софтуер moneo configure SA автоматично открива цялата ви IO-Link инфраструктура и я подрежда в определената дървовидна структура по ясен начин. Мастерите и сензорите се показват със съответните им параметри и могат да се управляват централно в софтуера.

Здрави модули на полевата шина за приложения с високи изисквания

Благодарение на своите специални материали на корпуса и високата устойчивост на проникване, модулите могат да се използват в приложения с охлаждащи течности или директно в мокрите зони в хранителната промишленост. Технологията ecolink гарантира надеждно свързване на устойчиви срещу проникване М12 конектори.

Със съответните принадлежности, може да се подава допълнително захранване за свързване към изпълнителните механизми IO-Link. Кабелът може да бъде с дължина до 20 m.