• Продукти
 • Индустрии
 • IIoT & Решения
 • Услуги
 • Компания

Защита на веригата с функция за наблюдение за вериги 24 V

 • Модулна и селективна защита в инсталации и машини
 • Надеждната защита на веригата позволява намаляване на напречните сечения на проводниците
 • Потенциални модули за бързо и лесно свързване с кабели, предлагани като опция
 • Откриване на причината за задействане (чрез IO-Link)
 • Измерване на ток и напрежение във всеки канал (чрез IO-Link)

Безопасност от страната на 24 V
За разлика от основната страна от 230 V, защитата на вторичната верига често се пренебрегва. Друг проблем е, че в случай на повреда на електрическото захранване от 24 V DC, стандартните механични прекъсвачи често не се задействат. Това може да се случи при дълги кабели, например. Електронните прекъсвачи на ifm наблюдават отлично веригата и, ако е необходимо, надеждно прекъсват. Веригите на отделни разклонения могат да бъдат селективно изключени. Това позволява намаляване на напречните сечения на проводниците във веригата на натоварване на импулсни източници на електрическото захранване. На новите регулируеми защитни модули токът на изключване може да се настрои, което позволява оптимално адаптиране на веригите на инсталацията към машината. Благодарение на допълнителните потенциални модули, блокът с предпазители може да бъде разширен в интелигентна система за свързване на кабели. Версията IO-Link позволява и оценка на важни диагностични данни.

Модулна инсталация
Системата има модулна структура и се състои от захранващ модул за подаване на максимум 40 A. Защитните модули могат да се монтират един до друг. Това става чрез прост механизъм с фиксатори, изцяло без мостове, джъмпери или други подобни. Потенциалните модули се използват за разпределение на веригите и свързване на заземяващия проводник. Лесният монтаж и сведената до минимум сложност на свързване с кабели спестяват разходи и време. Със стандартната версия потребителят може да свърже до 10, а с версията IO-Link до 8 защитни модула към главния модул.

Версии
В допълнение към механизма за задействане, модулите разполагат със светодиод за сигнализиране дали модулът се е задействал, дали е активен и до каква степен е използван. Всеки канал може да бъде активиран, деактивиран или настроен с помощта на бутон. Захранващият модул има допълнителен общ изход за извеждане на предупредителен сигнал, ако модулът се е задействал.

Повече прозрачност с IO-Link
Версията IO-Link има същата функция; има обаче допълнителна информация за всеки канал:

 • ефективен номинален ток (1 байт цикличен)
 • изходно напрежение (ациклично)
 • брояч за задействанията (ацикличен)
 • текущо състояние на машината (1 байт циклично):
  – късо съединение
  – претоварване
  – ниско напрежение
  – достигната граница (80 % ВХОД)
 • активиране/деактивиране
 • нулиране със задействане
 • нулиране на брояча на задействания

Разширени функции на захранващ модул DF2101 IO-Link:

 • генериране на мин./макс. стойност на измерваната стойност на тока и напрежението за всеки канал за всеки период от време
 • осредняване на измерваната стойност на тока и напрежението за всеки канал за всеки период от време
 • постоянно включване на отделни канали, за да се игнорира цикличният обмен на данни (например, за да се гарантира електрическото захранване на важни устройства по време на фазата на инициализация). Функцията за безопасност остава активна

Защитните модули се предлагат във фиксирани размери 2 A, 4 A, 6 A, 8 A и 10 A, както и като регулируема версия от 1 до10 A. Фиксираните стойности на тока предотвратяват последваща злоупотреба чрез промяна на максималната стойност на тока. Регулируемите модули позволяват гъвкава настройка.

Продукти