You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
 1. Ontdek de Calibration Check technologie
 2. Het kalibratieproces heroverwegen

Het kalibratieproces opnieuw gedefinieerd

Wat als u het gevaar van een afwijkende productkwaliteit, als gevolg van een onnauwkeurig gemeten procestemperatuur tussen de kalibratiecycli, zou kunnen elimineren?
De “Calibration Check Technology” van ifm realiseert een continue bewaking van de nauwkeurigheid van het instrument en meetonzekerheid in real-time. Een grote, felle led geeft meteen elke afwijking van de afzonderlijk gedefinieerde tolerantiewaarden weer.

Wat als uw temperatuursensoren uw totale bedrijfskosten kan verlagen?
De aanschafprijs van een apparaat vormt gewoonlijk maar een klein deel van de totale bedrijfskosten.

Kosten voor sensoren/adapter/montage Kalibratiecyclus 4x/jaar (250$/sensor)
Eerste kalibratie 180$/sensor Kalibratiecyclus 2x/jaar (250$/sensor)

De “Calibration Check Technology” van ifm automatiseert handmatige kalibratie-intervallen. Deze technologie elimineert fouten als gevolg van de handmatige metingen of door foutief genoteerde waarden en zorgt voor nauwkeurige, met tijdstempel voorziene kwaliteitsregistraties.

Gebruikelijke, cyclische controle van de kalibratie

 1. Installeren: Twee identieke apparaten worden naast elkaar gemonteerd. Gewoonlijk neigen beide apparaten op dezelfde wijze te driften
 2. Verwijderen: In vastgelegde tijdstermijnen worden apparaten uit het proces gehaald. De frequentie wordt bepaald door het kwaliteitswezen bij de gebruiker
 3. Controle: De kalibratie van het apparaat wordt vergeleken met een bekende standaard. Dat gebeurt intern bij de gebruiker zelf of door een extern laboratorium
 4. Handmatige validatie: De resultaten worden gevalideerd
 5. Handmatig schriftelijk vastleggen: De resultaten worden schriftelijk vastgelegd
 6. Hernieuwde inbouw: Het apparaat wordt weer gemonteerd

Geautomatiseerde continue controle van de kalibratie via IO-Link

 1. Installeren: In plaats van twee standaardsensoren wordt één enkele TCC gemonteerd
 2. Meting: De gemeten proceswaarden worden voor procescontrole via IO-Link naar de PLC gestuurd
 3. Automatische registratie: PT- en NTC-meetwaarden worden van een tijdstempel voorzien en via een IoT-poort vastgelegd
 4. Automatische controle: De geregistreerde waarden worden automatisch op drift gecontroleerd
 5. Geen onderbreking: De testcyclus wordt voortgezet zonder de TCC uit het proces te verwijderen