You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Ontdek de Calibration Check technologie
  2. FAQ’s

FAQ’s

Vraag: Hoe verschilt het dubbele RTD-element-systeem van de TCC van een normaal redundant RTD-systeem?

Antwoord: Gewoonlijk bestaan dubbele RTD-systemen uit twee PTC-RTD's (weerstand neemt toe bij stijgende temperatuur). De elementen zijn meestal afkomstig uit dezelfde productiebatch en worden blootgesteld aan identieke toepassingsomstandigheden. Omdat beide elementen in gelijke mate vaak driften, zijn verschillen tussen hun metingen maar gering. Zodoende is het optreden van een alarm of een waarschuwing zeer onwaarschijnlijk.

Het dubbele systeem van de TCC bestaat uit een PTC- en een NTC-element (weerstand neemt af bij stijgende temperatuur). Een mogelijke drift zal in tegenovergestelde richting. De geïntegreerde kalibratie-controlediagnose herkent dit en alarmeert de gebruiker.

Vraag: Op welke wijze verschilt de kalibratiecontrole van de TCC van de controle van een temperatuursensor die via de Curie-temperatuur is gekalibreerd?

Antwoord: Bij een kalibratiesysteem volgens het Curiepunt wordt materiaal gebruikt dat slechts op een enkel referentiepunt van fysische toestand verandert. Op dat punt checkt het de gemeten temperatuur en past deze overeenkomstig aan. De kalibratiecontrole van de TCC checkt de meetwaarde over het gehele sensorbereik: -25...160 °C (-13...320 °F). Bereikt de procestemperatuur bij een dergelijke sensor nooit de kalibratietemperatuur, wordt die temperatuur nooit gecontroleerd.

Vraag: De TCC-sensoren hebben geen knoppen. Hoe verander ik de meetschaal of de drift waarschuwings- en alarmgrenzen?

Antwoord: LR Device (QA0011) is een software van ifm om sensoren te parametreren. Deze kan worden gebruikt met een USB-kabel die op een laptop is aangesloten (E30390). Dankzij IO-Link kunnen de sensoren bovendien op afstand worden geparametreerd.

Vraag: Wat betekenen de LED-kleuren?

Antwoord: De led van de TCC brandt groen tijdens normale werking. Herkent de sensor een meetfout, schakelt de led over op rood. Blauw geeft een temperatuurafwijking weer dat buiten het tolerantiebereik ligt. Meer over het uitgangsgedrag in deze toestanden vindt u hier.