You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Technische ondersteuning
  2. Kalibratieservice
  3. Temperatuursensoren

Kalibratie van temperatuursensoren

ISO-, DAkkS- en A2LA-kalibratie temperatuur

De vergelijkende meting wordt uitgevoerd in gecirculeerde, temperatuurgeregelde vloeistofbaden.Tijdens de kalibratie vindt de thermische koppeling van referentie- en testobject plaats in het desbetreffende vloeistofbad. De referentie meet de tempereer-temperatuur in het vloeistofbad en die waarde wordt vergeleken met de temperatuur die door het testobject wordt gemeten.

Calibration

Temperatuurkalibratie in een vloeistofbad

De kalibratie is gebaseerd op 3 of 5 meetpunten, of als alternatief 4 meetpunten in het bereik -20...150 °C (voor A2LA-kalibraties -20...200 °C), verdeeld over het temperatuurbereik. De kalibratie gebeurt standaard in de fabrieksinstelling via de analoge uitgang (stroom), alternatief visueel via het display van het apparaat of de analoge uitgang (spanning).

Kalibratie van infrarood-temperatuursensoren

De kalibratie wordt uitgevoerd bij de opgegeven stralingstemperaturen voor een "zwarte straler" met een referentiepyrometer als vergelijkende standaard overeenkomstig de internationale temperatuurnormen op basis van ITS 90.

Calibration Check Technology

ifm biedt een alternatief voor conventionele kalibratie: de TCC.

Dankzij de Calibration Check Technology herkent de TCC zijn eigen driftgedrag. Hiertoe vergelijkt de sensor de temperatuurwaarde met een gelijktijdig gemeten referentiewaarde aan. Als de afwijking binnen de tolerantiewaarde ligt, die van 0,5 tot 3 K kan worden ingesteld, geeft de TCC dit optisch weer en stuurt per IO-Link en via een diagnose-uitgang een melding naar de centrale besturing. Hetzelfde geldt ook in geval van een ernstige storing.

Om de kalibratiestatus te controleren, worden ook de bedrijfsuren, temperatuur- en driftwaarde, limiet en status vastgelegd – wat het voordeel biedt dat aan de eisen van veel normen wordt voldaan.

Meetsysteem

De sensoren uit de TCC-familie beschikken over twee sensorelementen, die zichzelf controleren en bij een signaaldrift een overeenkomstige waarschuwing versturen.

De weerstand van het PTC-element (Positive Temperature Coefficient) neemt toe naarmate de temperatuur stijgt. De weerstand van het NTC-element (Negative Temperature Coefficient) daalt naarmate de temperatuur stijgt. Omdat PTC- en NTC-element tegenovergesteld reageren op temperatuurveranderingen, meet de microprocessor het verschil tussen de beide en waarschuwt de gebruiker bij een afnemende nauwkeurigheid.

Overtuig uzelf en bespaar tijd en geld.

Beschermbuizen

Beschermbuizen met inbouwlengtes van 30...330 mm maken de kalibratie van temperatuursensoren tijdens bedrijf mogelijk.