You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. Přehled hladinových senzorů
  2. Bodové měření hladiny

Bodové měření hladiny

Stačí vám dostat informaci o dosažení horního nebo dolního limitu?
K tomu jsou vhodné výrobky ifm pro bodové měření hladiny.