• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Výrobky
  3. moneo vAppliance

moneo vAppliance: virtuální počítač

Pro provoz moneo v prostředích virtualizace

S moneo vAppliance máte k dispozici další řešení pro využití softwaru moneo ve vaší síti. Díky využití technologie virtualizace lze použít stávající IT prostředky. Požadovaný výpočetní výkon, připojení k síti a úložnou kapacitu poskytují existující servery a úložné systémy.

Nastavení řešení moneo je pomocí vAppliance velmi rychlé a snadné. Po importu vAppliance do vašeho datového centra ve formátu Open Virtualization Format (OVF) bude aplikace velmi rychle k dispozici.

Investice, které již byly vynaloženy na ochranu a dostupnost IT infrastruktury, tak budou použitelné rovněž pro moneo. Pomocí technologie vysoké dostupnosti proto lze pro moneo kdykoli poskytnout dostatečný výpočetní výkon a IT infrastrukturu odolnou proti selhání.

V podobě moneo vAppliance obdržíte virtuální stroj, který je po stránce zabezpečení a provozní stability optimálně sladěn s požadavky modulů moneo. Integrovaný systém AMS (Appliance Management System) představuje snadný způsob, jak zajistit nezbytná opatření pro IT provoz. AMS např. zahrnuje funkce pro vzdálenou podporu, instalaci aktualizací funkcí a zabezpečení či možnosti jednoduchého zálohování dat. Systém také poskytuje informace o stavu moneo vAppliance a služeb moneo.

K moneo a AMS lze pohodlně přistupovat přes webový prohlížeč.

VAppliance je kompatibilní s Vmware vSphere a Microsoft Hyper-V. Informace o verzích virtualizačních prostředí naleznete zde.

moneo vAppliance – virtuální řešení pro vaši výrobu

  • Jednoduchost: Stáhněte si soubor OVF, naimportujte ho a spusťte virtuální počítač. Počáteční konfiguraci lze pohodlně provést prostřednictvím systému AMS (Appliance Management System)
  • Efektivní: prostřednictvím kratší doby zřizování a lepšího využití stávajícího hardwaru
  • Vysoká dostupnost: stávající řešení (vysoké) dostupnosti lze použít pro moneo

moneo vAppliance je ideálním řešením k provozu softwaru moneo ve virtuálních prostředích.

Prosím věnujte pozornost: Požadované licence pro provoz produktů moneo je nutné objednat samostatně.

Licence moneo pro moneo appliance

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.