You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Výrobky
  3. moneo RTM

moneo RTM: analytický a vizualizační software

Výkonný nástroj pro sledování technického stavu zařízení

Vizualizační část moneo RTM umožňuje tvorbu vizualizačních oken a přehledů. To dává uživateli příležitost mít stav celého výrobního zařízení zobrazený přehledně a získávat důležité informace. V případě problémů jsou uživatelé informováni alarmovými hlášeními. To umožňuje rychle reagovat a předejít možnému celkovému selhání. Tuto zprávu o poškození lze také oznámit e-mailem a rychle tak informovat příslušný personál údržby. Komplexní analýza dat, méně prostojů, efektivnější plánování údržby a nákladově optimalizované výrobní procesy.

moneo RTM – inteligentní organizace úkolů údržby

  • Inteligentní: jednoduchá organizace preventivní údržby a servisu výrobních zařízení – optimalizace nákladů
  • Transparentní: vizualizace a analýza strojů a zařízení
  • Informativní: v případě poškození upozorňování prostřednictvím moneo OS v reálném čase
  • Efektivní: zvýšená spolehlivost zařízení a procesu

moneo RTM je výkonným sledovacím systémem technického stavu strojů a zařízení.

Doplněk k pokročilé analýze vibrací RTM Advanced Vibration Analysis (AVA): detailní analýza poškození

Tento doplněk reaguje, jakmile se v nástroji moneoRTM spustí alarm; cílem je zpřístupnit větší množství dat k posouzení daného poškození. Taková situace nastává například tehdy, když nejsou dosaženy nebo jsou překročeny předem definované parametry a vzniká tak pravděpodobnost poškození stroje nebo zařízení. Potom se automaticky nahrávají surová data ovibracích. Ta lze vizualizovat ve frekvenčním spektru nebo časové oblasti. Díky tomu lze identifikovat poškození nebo odchylky a včas přivolat údržbu. Pro pokročilou diagnostiku lze vytvářet další soubory surových dat ze snímačů, které si může uživatel stáhnout v různých formátech.

Podrobná vibrodiagnostická analýza surových dat získaných ze snímačů VVB.

Inteligentní: zobrazením vývoje vibrací v čase lze přesněji diagnostikovat poškození.

Rozšiřující modul k pokročilé analýze vibrací RTM Advanced Vibration Analysis (AVA):

Hlavní výhodou je možnost neomezeného záznamu surových dat o vibracích.

Kupte jednou – využívejte neomezeně.

Licence moneo

Získejte radu od našich odborníků

Společně přineseme úspěch vašemu projektu.

Přesvědčili jsme vás? Zůstaňte v kontaktu. Budeme vás provázet na vaší cestě. Abychom splnili vaše požadavky, bude vás prodejní tým systémů ifm podporovat hned od začátku – od strategického poradenství až po vývoj jednotlivých softwarových a hardwarových řešení a odpovídající implementaci a další služby.