1. Domača stran
  2. Kodirniki

Kodirniki

Pri veliko izdelovalnih in proizvodnih procesih, pri mobilnih strojih in na področju obnovljive energije so se kodirniki uveljavili kot zanesljivi instrumenti za zagotavljanje natančnega določanja položaja. Vrtenje pretvarjajo v digitalne signale. Kodirniki uporabljajo fotoelektrično ali magnetno zaznavanje, na katero ne vpliva obraba. Impulzni disk, pritrjen na gred ali premični magnetni nosilec zagotavlja to zaznavanje.

Razlikujemo med inkrementalnimi in absolutnimi kodirniki. Inkrementalni kodirniki ustvarijo natančno število impulzov na vrtljaj Tako so merilniki za kotno ali linearno razdaljo premika. Absolutni kodirniki zagotavljajo absolutno številčno vrednost za vsak kotni položaj tudi po nekaj vrtljajih.