You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa

Inspekcja obiektów typu O2V

Kontrola różnych właściwości obiektów i scenerii.

Inspekcja obiektów do kontroli opakowania, produkcji i jakości.

Podczas gdy zwyczajne czujniki wizyjne kontrolują elementu na podstawie stałych konturów (na przykład czujnik konturów O2D), nowy licznik pikseli O2V umożliwia porównanie na postawie cech zmiennych.

Zamiast sztywnego konturu użytkownik określa względne cechy, na podstawie których czujnik ocena obiekt lub scenerię. W zakresie ustawianych dowolnie tolerancji czujnik mierzy różne właściwości, takie jak powierzchnia, wielkość, okrągłość lub kompaktowość obiektu.

Ponadto do oceny można wykorzystać również wartości szarości. Do kontroli stanu pełnego/pustego pojemników transportowych i produkcyjnych stosuje się niezawodnie czujnik wizyjny O2V.

Elastyczność
Liczne parametry oceny do bezpiecznej inspekcji obiektów na podstawie zmiennych cech. W urządzeniu można zapisać 32 scenariusze z maks. 24 różnymi obiektami.

Wszystko pod kontrolą
Wersje o różnych kątach patrzenia do różnych wielkości pola obrazu.

Bezpieczeństwo
Hasło zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych.

Kompletne dokumentowanie
Rejestrator danych z pamięcią błędów

Czujnik wizyjny kontroluje obecność etykiety lub nadruku, np. daty produkcji lub przydatności do użycia. Czujnik wykrywa bezpiecznie również oznaczenia kolorystyczne, takie jak punkty montażowe lub oznaczenia błędów, wykonane maszynowo lub ręcznie.

Możliwe jest również stosowane często w przemyśle motoryzacyjnym wykrywanie podwójnej blachy w automatycznych systemach chwytaków czy liczenie blach lub klipsów mocujących. Ze względu na zmieniające się odbicia bardzo trudne jest ich odwzorowanie za pomocą konturu.

Licznik pikseli sprawdza obecność lub pozycję spoin, zgrzein punktowych lub obszarów zabarwionych na niebiesko na skutek wysokich temperatur podczas spawania. Wykrywa również nierównomierne nałożenie materiałów, np. klejów i smaru.

Odstęp roboczy / Wielkości pola obrazu