You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

io-key

Czas na kreatywność!

Minimum wymagań, maksimum korzyści: 24 V i sieć mobilna – to wszystko, czego io-key potrzebuje, aby działać. Jeżeli oba elementy są dostępne, bramka IoT przesyła dane bezpośrednio z czujników IO-Link do chmury. Dla io-key nie ma znaczenia, czy jest on w kontenerze morskim, w silosie zaopatrzeniowym pośród hektarów gruntów ornych, czy w odległej maszynie z dala od istniejącej infrastruktury IT.

Mówiąc inaczej: Dzięki io-key przemysłowy Internet rzeczy jest zawsze w zasięgu, gdy go potrzebujesz. Otwiera to nowe możliwości w zakresie monitorowania procesów – oraz innowacyjnego podejścia do zwiększonej obsługi klienta.

Dlaczego io-key?

Lepsza dostępność urządzenia Redukcja kosztów operacyjnych Plug & Play Nowy model biznesowy
Unikanie przestojów maszyn dzięki monitorowaniu zdalnych punktów pomiarowych Koszty operacyjne stają się w prosty sposób przejrzyste dzięki rejestrowaniu kluczowych wskaźników wydajności produkcji Łatwe i intuicyjne korzystanie z przesyłu danych, pulpitu w chmurze i alarmów Nie jest potrzebna żadna infrastruktura, aby można było z łatwością wdrożyć nowe modele biznesowe

 

Monitorowanie i konserwacja maszyn i urządzeń

Konserwacja predykcyjna

 • Łatwe przesyłanie informacji o stanie instalacji
 • Dzięki szybkiemu przepływowi informacji możliwe jest wczesne podjęcie działań zapobiegawczych

Zalety

 • Planowanie działań konserwacyjnych
 • Lepsza dostępność urządzenia
 • Przewaga konkurencyjna w porównaniu z tradycyjnymi maszynami / urządzeniami

Monitorowanie poziomu i optymalizacja logistyki

Monitorowanie poziomu

 • Monitorowanie poziomu odległych zbiorników lub silosów
 • Dostawcy mogą zagwarantować utrzymanie silosów na optymalnym poziomie dzięki automatycznemu powiadomieniu pocztą elektroniczną

Zalety

 • Niezawodne, zdalne monitorowanie poziomu
 • Optymalizacja procesu i oszczędność kosztów dzięki lepszemu planowaniu konserwacji, dostaw lub utylizacji
 • Brak konieczności integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną

Rozwiązywanie problemów

 • Stan instalacji można wykrywać dzięki zdalnemu monitorowaniu
 • Automatyczne powiadamianie pocztą elektroniczną, gdy wystąpi jakieś zdarzenie

Zalety

 • Niezależne od lokalizacji monitorowanie maszyn i urządzeń
 • Szybkie reagowanie na zdarzenia
 • Możliwe automatyczne powiadomienie alarmowe o serwisie awaryjnym

io-key otwarty na sukces

Sieć mobilna zamiast kabli
Działanie opiera się na sieci mobilnej, zapewniającej nowe możliwości cyfrowe
Pełna autonomia
Żadna inna infrastruktura nie jest wymagana
Niezawodne monitorowanie danych z dowolnego miejsca
Monitorowanie danych z bliska lub zdalnie
Elastyczność zastosowań
Odpowiedni do prawie każdego zastosowania przez wsparcie dla ponad 10 000 czujników IO-Link

 

Produkty