1. Strona startowa
  2. WOST S.A.

Walcownie Ostrowieckie WOST S.A.

WOST S.A. kontynuuje tradycje Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej produkty/wyroby gorącowalcowane, uznawane są w Polsce oraz na świecie. Firma to ponad 200 lat tradycji, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Wiedza i tradycja, czynią z WOST S.A. wartościowego partnera w branży wyrobów hutniczych. Produkty, spełniają normy PN-EN w pełnym zakresie wymiarowym, gatunkowym oraz wytrzymałościowym potwierdzone stosownym atestem hutniczym z certyfikatem CE

Klient zainteresowany był precyzyjnym pomiarem temperatury tzw. „kęsów” bloków stali po opuszczeniu pieców, ale tuż przed poddaniu ich procesowi walcowania. Z punktu widzenia procesu walcowania bardzo istotną informacją jest temperatura obiektu.
Dotychczas klient nie był zadowolony z metod pomiarowych, które nie pozwalały na uzyskanie podobnych pomiarów, a co za tym idzie, nie mógł procesu poddać certyfikacji i sprzedawać swoje wyroby zgodnie z obowiązującymi normami.
Czujnik TW2011 okazał się idealnym rozwiązaniem, które w końcu rozwiązało barierę pomiaru temperatury. Światłowód wraz z soczewką okazał się doskonałą aplikacją zapewniając powtarzalność i dokładność pomiarów. Ze względu na dynamiczny proces, soczewka została umieszczona w rurze stalowej, a elektronika umieszczona na konstrukcji bocznej suwnicy.
Po dłuższym okresie testowania klient zgłosił się do nas z przedstawieniem aplikacji pomiaru temperatury na trzech niezależnych ciągach technologicznych.
Dane pomiarowe podlegać będą archiwizacji z jednoczesnym dostępem do danych archiwalnych.
Zapis temperatury dotyczyć będzie każdej linii technologicznej zsynchronizowany z przesuwającym się przed soczewką obiektem (kęsem).

Dane wyświetlane będą na:
- wyświetlaczu/panelu lokalnym (umieszczonym na konstrukcji stalowej w pobliżu walcarek),
- docelowo również na SCADA w dziale utrzymania ruchu.

Protokół komunikacyjny wykorzystywany przez WOST S.A., to Ethernet IP.

W system wpięty będzie również pomiar drgań OCTAVIS, monitorujący łożyska ślizgowe silnika prądu stałego o mocy 2MW.

 

 

 

Powrót