You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Systemy pomiaru zużycia spreżonego powietrza i gazów przemysłowych

IO-Link - Systemy pomiaru zużycia spreżonego powietrza i gazów przemysłowych

  • Dokładny pomiar przepływu, poboru i temperatury medium
  • Do sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych oraz do argonu (Ar), dwutlenku węgla (CO2) i azotu (N2), hel (He)
  • Duża dokładność, powtarzalność i dynamika pomiarów
  • Z wyjściem przełączającym, analogowym i impulsowym
  • Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED

IO-Link - Systemy pomiaru zużycia spreżonego powietrza i gazów przemysłowych


Systemy do pomiaru zużycia sprężonego powietrza

Licznik sprężonego powietrza serii SD monitoruje standardowe natężenie przepływu roboczego sprężonego powietrza. Wykrywa on cztery wielkości procesowe: prędkość przepływu, wielkość przepływu, zużycie i temperaturę czynnika. Również w przypadku wahań temperatury i ciśnienia czujnik przekazuje niezawodne wartości procesowe. Duża dokładność pomiaru pozwala na pewną detekcję również bardzo małych ilości i umożliwia wykrywanie wycieków.
Zużycie szczytowe, zużycie chwilowe lub zużycie rosnące można zaprogramować i sprawdzić na podstawie ustawionych wartości przełączających lub alarmowych po naciśnięciu przycisku.
Urządzenia posiadają dwa wyjścia przełączające, które można zaprogramować jako zestyk zwierny lub rozwierny. Wyjście przełączające można skonfigurować do przekazywania wartości pomiarowej również jako skalowalne wyjście analogowe. W celu monitorowania zużycia drugie wyjście przesyła impulsy zliczania do układu sterowania.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujniki mogą być parametryzowane również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.