You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438

Optische identificatie van 1D-/2D-codes en tekst

Multifunctionele oplossing voor productie en logistiek

De multicode-lezer O2I registreert 1D- en 2D-codes en tekstelementen. Zelfs met meerdere codes of tekstgedeelten of combinaties daarvan verwerkt de O2I alles nauwkeurig in één enkele opname. Hierdoor is de multicodelezer universeel inzetbaar voor productie- en logistieke processen waarbij de aanwezigheid van codes en tekstinformatie gecontroleerd moet worden op kwaliteit of gebruikt moet worden voor de producttracering.

Dankzij de geïntegreerde en aanpasbare RGBW-verlichting zijn zelfs moeilijke kleurcombinaties van code/tekst en achtergrond probleemloos te lezen.

Eenvoudige integratie dankzij IO-Link

Integratie is uiterst eenvoudig dankzij het gebruik van IO-Link. De multicode-lezer kan rechtstreeks en direct vanuit de verpakking in de bestaande IO-Link-infrastructuur worden geïntegreerd. Eenvoudig inleren volstaat om de sensor op een code in te stellen. Voor meer veeleisende identificatietaken is de gebruiksvriendelijke pc-software "Vision Assistant" beschikbaar.

Data met een grootte van meer dan 32 bytes worden automatisch in meerdere blokken verdeeld en via IO-Link in de snelle COM3-standaard naar de besturing verzonden. De datablokken worden automatisch gescheiden met een instelbare wachttijd voor de gegevens. Een groot voordeel voor de gebruiker is dat er geen speciale functiebouwstenen nodig zijn in het besturingsprogramma.

Bovendien zijn via IO-Link veel sensorparameters gemakkelijk rechtstreeks vanuit de besturing in te stellen. Dit omvat bijvoorbeeld de focussering, datastrings voor codevergelijking of diagnostiek. Hierdoor kan het leesunit gemakkelijk worden aangepast aan wisselende producten of bedrijfsprocessen.

Alles-in-één-systeem

De Multicode Reader O2I herkent nu ook lettertypes en tekens naast de bekende 1D- en 2D-codes. Ook onder lastige omstandigheden staat hij borg voor een betrouwbare identificatie, bijv. bij veranderend vreemd licht of bij glanzende oppervlakken. De productiedatum, het batchnummer en de serienummering van de producten zijn tegenwoordig belangrijke punten bij track&trace - taken in de omgeving van Industrie 4.0. Met de verder ontwikkelde O2I kunnen deze taken nu op meesterlijke wijze worden uitgevoerd. Het lezen of vergelijken van alleen teksten, of in combinatie met 1D- en 2D-codes.

De producten