You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States

Digitalisering van de levensmiddelenproductie:
oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen.

De wereldbevolking groeit – en daarmee de uitdaging voor de wereldwijde levensmiddelen- en drankenindustrie om te voldoen aan de groeiende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige, veilige producten.

Met betrouwbare oplossingen voor de automatisering draagt ifm al meer dan 50 jaar ertoe bij de processen binnen de gehele voedselketen efficiënter vorm te geven en ondersteunt duurzame landbouw voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Automatiseringsoplossingen voor een betere beschikbaarheid van levensmiddelen

Van het land tot aan het eindproduct, van de mobiele machine tot en met industriële productie-installatie: ifm biedt de passende oplossing voor elke stap en elk segment van een toegevoegde waarde voor geautomatiseerde en gedigitaliseerde ketens. Sensoren leveren relevante waarden en data die ertoe bijdragen dat processen efficiënt en veilig worden uitgevoerd. Onze software-oplossingen verwerken deze waarden tot informatieve data die stilstanden en foutieve functies vroegtijdig herkend. Dat vermindert de kans op verlies in productiviteit en kwaliteit:

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

De gouden standaard voor de meting van de productiviteit in de verwerkende industrie.

Beschikbaarheid:
Vermijd ongeplande stilstanden. Met IO-Link komen alle onderhoudsrelevante data rechtstreeks en digitaal van de installatie in het IT-niveau. Van de sensor via de netwerkinfrastructuur tot en met software bieden wij u als één leverancier alle noodzakelijke componenten voor een doeltreffende bewaking van de conditie van uw machines.
Prestatie:
Transparantie zorgt voor efficiëntie. Hoe beter u inzicht heeft op de waarden van uw installatie, hoe doeltreffender u de prestaties van uw installaties op een hoog peil kunt houden en permanent met hoge kwaliteit en kwantiteit kunt produceren. Wij bieden u met nauwkeurige sensoren, een verliesvrije digitale gegevensoverdracht via IO-Link en krachtige software alle componenten voor een eenvoudige dialoog met uw installatie.
Kwaliteit:
Zelfs de kleinste afwijkingen in het proces kunnen leiden tot een kwaliteitsafname bij de levensmiddelenproductie - en in het ergste geval tot het kostbare verlies van dure grondstoffen en geproduceerde partijen. Wij bieden u allesomvattende oplossingen voor een permanente, duurzame analyse van alle kritische waarden in uw productieproces. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw producten altijd voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
Digitalisering van sensor tot in de Cloud:
decentrale informatie centraal verwerken. Wij bieden u oplossingen waarmee u sensorinformatie van installaties kunt bundelen, voorbewerken en aansluitend kunt doorsturen naar Cloud systemen voor centrale en collaboratieve verwerking - zelfs zonder tussenliggende regelaars en pc's, geheel zonder directe verbinding met het bedrijfsnetwerk. Stel uw levensmiddelenproducties veilig - met intelligente waarschuwingsmeldingen en transparante data die op ieder moment en op elke locatie beschikbaar zijn.
Traceerbaarheid:
Ook in het logistieke proces ondersteunen automatiseringsoplossingen de voedselveiligheid. Grondstoffen zoals fruit, groenten en granen kunnen via unieke codes getraceerd worden op hun weg van de oogst naar de eindgebruiker. Transparante toeleveringsketens staan borg voor de kwaliteit en bieden ook vertrouwen in de goederen.

Gedigitaliseerde levensmiddelenvoorziening: efficiënt, betrouwbaar, duurzaam

De landbouw- en levensmiddelenindustrie heeft reeds ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen gesteld. Ontdek hoe ifm haar klanten ondersteunt in de toekomstige thema’s over de mondiale voedselvoorziening.

“Het zal niet makkelijk zijn om 10.000 jaar landbouw te veranderen, maar de verandering creëert een overlevingsmogelijkheid.”

ifm-filosofie

Van autonome landbouwmachines tot digitaal silobeheer

De landbouw wordt geconfronteerd met vele uitdagingen, in de eerste plaats de onbeheersbare klimatologische omstandigheden die het tijdvak voor de oogst soms tot een korte periode beperken. Daarom is het des te belangrijker om zo efficiënt mogelijk te oogsten, om zo weinig mogelijk te verspillen. Na de eigenlijke oogst bepaalt de daaropvolgende verwerking en sortering de kwaliteit en de houdbaarheid van het product.

Uw voordelen met ifm

Wij bieden u talrijke oplossingen om de processen in de landbouw efficiënter te maken: het brede portfolio met automatiseringstechnieken voor mobiele machines omvat sensoren, besturingen, 3D-camera's en displays. Nauwkeurige sensoren meten de niveaus, de temperatuur en de luchtvochtigheid in silo's en pakhuizen, en het debiet in pijpleidingen. U wilt alle data op IT-niveau digitaal vastleggen? Ook daarvoor bieden wij u de juiste oplossing.

“De verplaatsing van het open veld naar in licht badende hallen van moderne agrarische fabrieken is al begonnen. Op elke plek op aarde kan voedsel worden geproduceerd zonder landbouwgrond, en men kan het hele jaar door oogsten.”

ifm-filosofie

Kassen van de toekomst digitaliseren

Moderne kassen die steeds vaker verticaal worden uitgevoerd, kunnen bijzonder efficiënt worden benut wanneer zij zijn uitgerust met de juiste sensortechnologie. Conventionele infrastructuren met rechtstreekse aansluiting van elke sensor op een besturing verhogen de benodigde kosten voor installatie, onderhoud en vervanging van de sensoren.

Uw voordelen met ifm

Met een uitgebreid portfolio van IO-Link-sensoren, IO-Link-componenten en krachtige, gebruiksvriendelijke software, maken wij het gemakkelijk om zelfs de meest uitdagende infrastructuur voor monitoring te bouwen. Ook een latere schaalvergroting of wijziging van de infrastructuur, evenals noodzakelijke aanpassingen van de sensorparameters zijn in een handomdraai te realiseren, dankzij de IO-Link-structuur en software zoals moneo.

“Missie van ifm: analyse en verwerking van alle informatie over rationalisatie en automatisering van de landbouw, van de geautomatiseerde stal via moderne landbouwmachines tot de agrarische fabrieken.”

ifm-filosofie

Verantwoorde, op data gebaseerde veehouderij

Het efficiënt gebruik van voer, de vergelijkende analyse van diergegevens of het tellen van dieren, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van een transport, zijn slechts een aantal van de taken waarmee een veehouder zich dagelijks bezighoudt. De trend naar een verantwoorde, milieuvriendelijke landbouw stelt de veehouders ook in staat zich duurzamer te positioneren, bijvoorbeeld door uitwerpselen te verwerken tot meststof of zelfs biogas. Hoe transparanter de data over elk individueel dier, hoe efficiënter en rendabeler een veehouder zijn veestapel kan beheren.

Uw voordelen met ifm

De productie van drijfmest kan worden gemonitord via het uitgebreide automatiseringspakket. Van de sensor via de infrastructuur tot het IT-niveau, ifm biedt alle nodige componenten: Camera-oplossingen ondersteunen de volautomatische registratie van de dieren en het zorgvuldige melkproces. Temperatuursensoren zorgen voor een optimaal, diervriendelijk klimaat. De voerbehoefte kan ook door middel van automatiseringstechniek worden gestuurd, zodat optimaal in de behoeften van de dieren wordt voldaan. Bij de downstream verwerking van biogas en drijfmest spelen sensoren voor de registratie van doorstromings- en debiethoeveelheden, druk en temperatuur een cruciale rol om de energieproductie te verhogen en de CO2-uitstoot te verlagen.

"Na 8000 jaar aquacultuur zijn aquacultuursystemen met recycling de volgende logische stap naar een efficiëntere en zuinigere toekomst"

ifm-whitepaper aquacultuur

Efficiënte monitoring van kwekerijen - op het land en op zee

Het kweken van vis en zeevruchten levert een belangrijke bijdrage aan de groeiende mondiale vraag naar voedsel . Maar zowel op zee als op het land moeten de gevoelige ecosystemen die nodig zijn voor een succesvol en duurzaam kweekproces, goed worden beheerd. Als het ecosysteem aan land uit evenwicht raakt, bestaat het gevaar dat het huidige kweekbestand helemaal verloren gaat en het kweken tot stilstand komt totdat het ecosysteem weer in evenwicht is en er geen gevaar meer is voor het kweken door algen of bacteriën. Als de oceaan als reusachtig ecosysteem uit evenwicht raakt door een te intensief kweekgebruik, kan er onherstelbare schade ontstaan - met verstrekkende, blijvende gevolgen voor de hele planeet.

Uw voordelen met ifm

ifm biedt u een uitgebreide portfolio van sensoren voor de bewaking van alle relevante gemeten variabelen, zoals niveau, debiet, geleidbaarheid, temperatuur en klepstand. De onderhoudsbehoeften bij pompen en motoren zijn gemakkelijk te registreren met Condition Monitoring-oplossingen. Data van grote en gedecentraliseerde systemen kunnen naar het IT-niveau worden doorgestuurd via IO-Link- en ethernetinterfaces.

Om de 15 miljard mensen van goede kwaliteit en voldoende hoeveelheden te voorzien, heeft de aarde zes maal zoveel voedsel nodig, als vandaag de dag wordt geproduceerd. De conventionele landbouw kan dat niet realiseren.”

ifm-filosofie

Capaciteiten snel en veilig opschalen

De vraag naar plantaardige voedingsmiddelen en alternatieveeiwitten groeit nu steeds meer mensen alternatieven zoeken voor de traditionele voedselvoorziening. Om aan de snelgroeiende vraag te kunnen voldoen, moeten productiecapaciteiten snel worden verhoogd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Uw voordelen met ifm

Om ervoor te zorgen dat uw productie te allen tijde volgens de OEE-criteria verloopt, biedt ifm een uitgebreid assortiment automatiseringsoplossingen, van sensoren en bijhorende infrastructuur tot software en Cloud verbindingen. Bij ifm krijgt u alle benodigde componenten als een gecoördineerd totaalpakket van één leverancier - en binnen een zeer korte levertermijn. Zo kunt u ervoor zorgen dat zelfs snelle capaciteitsverhogingen gemakkelijk zijn op te schalen en te integreren in de bestaande digitaliseringsstructuur.

Het toekomstige levensonderhoud van de mensheid zal mogelijk zijn door middel van agrarische voedingsmiddelenfabrieken, vooral omdat ook de bestaande distributieproblematiek is op te lossen.

ifm-filosofie

Naadloze bewaking waarborgt de kwaliteit

In een geglobaliseerde wereld nemen de omvang en de complexiteit van de koelketens enorm toe. Om ervoor te zorgen dat de levensmiddelen op de plaats van bestemming vers en in perfecte kwaliteit zijn te consumeren, is een constante koeling tijdens het vervoer onontbeerlijk. Enerzijds om niet onnodig voedsel te verspillen, en anderzijds om de gezondheid van de consumenten niet in gevaar te brengen. Zonder technische hulpmiddelen kan de complexe koelketen niet worden bewaakt.

Uw voordelen met ifm

Wij bieden u talrijke oplossingen om u te helpen het onderhoud van de koelketen te controleren. Temperatuursensoren, RFID-systemen en mobiele gateways die van bijna overal ter wereld continu informatie naar de Cloud doorsturen, helpen u iedere goederenverplaatsing uniek te identificeren, te volgen en de temperatuurtrends in de gaten te houden.

Laat u adviseren door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem gerust contact op. ifm begeleidt u in uw proces. Om aan uw eisen te voldoen, ondersteunt het ifm-team u vanaf het allereerste begin – van strategisch advies tot aan de ontwikkeling van individuele software- en hardwareoplossingen en de bijbehorende implementatie en andere benodigde diensten.

Your industry 

Privacy policy

Hier kunt u ons privacybeleid vinden.