You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal

GYIK és fogalomtár az IO-Linkhez

GYIK

Technológia

Mi az az IO-Link?

Az IO-Link egy nyitott, szabványosított technológia, mely a felhasználó számára lehetővé teszi a ponttól pontig való kapcsolatot címzési ráfordítás nélkül. Az IO-Link konzorciumon belül együttműködő különböző vállalatok IO-Link komponensei egymással kompatibilisek.

Az IO-Link egy terepi busz?

Az IO-Link nem terepi busz. Az automatizálási struktúrán belül az IO-Link sokkal inkább a terepibusz-topológia alá sorolható be. Az IO-Link masteren keresztül valósul meg az érzékelő csatlakozása a terepi buszhoz és a hozzá csatlakoztatott vezérléshez. (lásd a grafikát)

Hogyan köthetem be az IO-Link érzékelőket a vezérlésembe?

Az IO-Link érzékelő által továbbított folyamatadatokat a PLC további átalakítás nélkül képes kiolvasni. Tudjon meg többet a Rendszer-bekötés szekcióban.

Mit jelent az IODD rövidítés?

Az IODD az IO-Link-Device-Description rövidítése. Minden IO-Link készülékhez egy külön, egyedi IODD-fájl áll rendelkezésre. Ez tartalmazza a készülék tulajdonságait és az olyan egyedi érzékelő-információkat, mint az azonosítási, folyamat- és diagnosztikai adatok. Ezek az érzékelőnek az IO-Link infrastruktúrába való integrálásához szükségesek.

Az ifm minden IO-Link termékhez saját weboldalán a „Dokumentumok és letöltések” szekcióban teszi elérhetővé az IODD-fájlokat. Ezen kívül az ifm által forgalmazott IO-Link készülékek megfelelő IODD-állományai az ifm saját paraméterező szoftverében, valamint az ifm más szoftveres megoldásaiban és port-konfigurációs eszközeiben is elérhetők.

Ezen túlmenően az IO-Link közösség gyártófüggetlen IODD-könyvtárat is kínál: Tovább az IODD-keresőhöz

Mérésiérték-átvitel

Hogyan továbbítják az IO-Link érzékelők a mérési értékeiket?

Az IO-Link segítségével a mérési értékek és a folyamatértékek teljesen digitálisan, átalakítások nélkül továbbítódnak az érzékelőtől a vezérlésbe.

Mi a különbség az IO-Link mérési értékek és az analóg jelek között (4...20 mA)?

Az IO-Link esetében a mérési érték átvitele teljesen digitálisan történik. A mérési érték nem kerül átalakításra. Analóg jelként való átvitelnél a digitálisan érzékelt mérési érték az érzékelőben analóg jellé alakul át, továbbítódik a PLC-be, majd ott újra átalakítódik digitális jellé. Ez az átviteli mód zavarokra hajlamos, továbbá az átszámításkor a pontos mérési érték elveszhet. Tudjon meg többet a további előnyökről!

Diagnosztika

Az IO-Link képes felismerni a huzalszakadást?

Igen, mivel az IO-Link master egy kommunikációs ciklus során az összes IO-Link készüléket lekérdezi. Ha egy készülék nem válaszol, akkor a huzalszakadás a mérési értéktől függetlenül azonnal felismerésre és jelentésre kerül.

Képesek az IO-Link érzékelők önállóan jelenteni a hibás működést?

Igen, ez az ún. eseményen (event) keresztül történik. Amennyiben egy érzékelő (eszköz) nem megfelelő üzemi állapotot ismer fel, azt jelentheti a masternek. Ez egy bit átállításával történik az interfészben. A master kiolvassa ezt az eseményt, és klasszikus hibakódként továbbítja a vezérlésnek.

IO-Link masterek

Mi az az IO-Link master?

Az IO-Link master biztosítja a kapcsolatot egy vagy több IO-Link készülék és a terepibusz-rendszer között. Ezzel gateway szerepében lép fel. Termékáttekintés IO-Link masterek

Az IO-Link master üzembe helyezése

A felhasználónak minden master-portot az alkalmazás követelményeinek megfelelően konfigurálnia kell: A master-port üzemmódját (DI, DO, IO-Link), a folyamatadat-szélességet és az adathosszt. Javasoljuk a DeviceIdentification aktiválását a jövőbeli kompatibilis utódkészülékekhez. Az LR DEVICE szoftver megkönnyíti ezt a feladatot, amennyiben elvégzi a hálózat szkennelését elérhető IO-Link masterek és csatlakoztatott készülékek vonatkozásában.

Az IO-Link készülékek paramétereinek fel- és letöltése

Az, hogy egy port automatikus feltöltést vagy letöltést végez, függ egyrészt az IO-Link készülék előparaméterezésétől, másrészt pedig a master port konfigurációjától. Az IO-Link készülék paraméterezését és a master konfigurációt egy olyan eszköz végzi el, mint az LR DEVICE.
LR DEVICE USB-stick útján: QA0011
LR DEVICE letöltés útján: QA0012

Előnyök meglévő IO-Link struktúra nélkül

Az IO-Link érzékelőket a technológia nélkül is előnyösen használhatom?

Egy IO-Link érzékelő alapvetően IO-Link infrastruktúra nélkül is működik. Ilyenkor hagyományos érzékelőként működik, mely nem továbbít kiegészítő információkat. Az IO-Link érzékelők ugyanakkor a Memory Plug-gal kombinálva lényegesen leegyszerűsíthetik az érzékelők paraméterezését. Amennyiben a berendezést egy későbbi időpontban átszerelik IO-Linkre, akkor közvetlenül elérhetővé válik az IO-Link összes előnye.

Milyen előnyöket kínál a Memory Plug?

Az olyan berendezésekben, melyekben még nincs IO-Link beépítve, a Memory Plug lehetőséget biztosít arra, hogy a paramétereket átvigyék a csereeszközökre. Ehhez kiolvassa és eltárolja a csatlakoztatott IO-Link-érzékelő adatait. Az eltárolt paramétereket típusazonos és gyári beállítású érzékelőkre lehet átmásolni.
ifm Memory-Plug: E30398

Fogalomtár

Aktuátor

Eszköz az elektromos jelek mozgási energiává alakításához.

A-port/B-port

Az A-port tápfeszültséggel rendelkező készüléknek van fenntartva, a B-port pedig galvanikusan leválasztott, második tápfeszültséggel rendelkező készülékek, pl. aktuátorok részére.

Aciklikus adatok

Olyan adatok, melyek a vezérlésről csak utasítás alapján kerülnek továbbításra (pl.:paraméteradatok, diagnosztikai adatok).

Kétirányú adatok

Olyan adatok, melyek mindkét irányban továbbítódnak (az IO-Link mastertől és az IO-Link masterhez). Az érzékelők tehát futásidő közben paraméterezhetők és kiolvashatók.

COM1-3

IO-Link adatátviteli sebességek. Ciklusonként max. 32 bit továbbítható az IO-Link készülék és az IO-Link master között. A COM1 esetében ezek 4,8 kBit/s sebességgel továbbítódna, a COM2 esetében 38,4 kBit/s, a COM3 esetében pedig 230,4 kBit/s sebességgel.

Eszköz

Eszköz lehet szenzor, aktuátor vegy hibrid eszköz. Ez egy passzív résztvevő és csak a master kérdésére ad választ.

Digital Input / Output (DI / DO)

Digitális bemenet / digitális kimenet

DTM

Device Type Manager

Különböző portok I/O-konfigurációja IO-Link segítségével

Az IO-Link alkalmazásakor a felhasználó az egyik érzékelő-aktuátor-készülék portján keresztül be- és kimenő adatokat is kap. Ezzel megszűnik a port klasszikus bemeneti és kimeneti megkülönböztetése. IO-Link nélküli standard üzemben az IO-Link-képes készülék mindegyik portja továbbra is konfigurálható bemenetként vagy kimenetként.

Esemény

Eseményként az eszköz a masternek egy nem megfelelő működési állapotot jelenthet. Ez egy bit átállításával történik az interfészben. A master ezt az eseményt egy klasszikus hibakóddal olvassa.

FDT

Field Device Tool (pl.: ifm konténer)

GSD-fájl

Készülék törzsfájl - leírja egy készülék interfészét, mely a terepi buszon kerül csatlakozásra. GSD állományok fájlként állnak rendelkezésre, és az eszköz gyártója bocsátja ki.

HMI

Az automatizálási rendszer kezelő- és felügyelő eszköze (Human Machine Interface).

Hub

A gatewayekkel ellentétben a hubok biztosítják a kapcsolatot az azonos interfészek között, ismertek az USB-hubok.

Hibrid eszköz

Olyant kombinált eszköz, mely szenzor- és aktuátor funkciókat is egyesít.

IEC 61131

Az IEC 61131 nemzetközi szabvány a programozható logikai vezérlések alapjait foglalja magában. A 9. rész az IO-Linket írja le a Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) megnevezés alatt.

IODD

Az eszközök elektronikus leírása (IO Device Description).

IO-Link eszköz

Terepi eszköz, melyet egy IO-Link master felügyel és vezérel.

IO-Link master

A kapcsolat egy magasabb szintű terepi busz és az IO-Link eszközök között. Az IO-Link master felügyeli és vezérli az IO-Link eszközöket.

MES (Manufacturing Execution System)

Egy többrétegű gyártásirányító rendszer folyamat-közeliként működő szintjét jelöli, „Gyártásirányító rendszer” néven is jelölik. A hasonló gyártástervezési rendszerekkel, az ún. ERP rendszerekkel (Enterprise Ressource Planning) szemben a folyamatautomatizálás megosztott rendszereihez való közvetlen csatlakozás révén tűnik ki. A MES lehetővé teszi a gyártás valós idejű irányítását, vezérlését vagy ellenőrzését. Ide tartoznak a hagyományos adatérzékelések és -feldolgozások, mint pl. az üzemi adatnyerés (BDE), a gépadatok érzékelése (MDE) és a személyzeti adatok érzékelése, de minden más folyamat is, melyek időbeli hatással bírnak a gyártási folyamatra.

Port

Az IO-Link kommunikációs csatorna.

Paraméterező szerver

Az 1.1. IO-Link specifikációnak megfelelő IO-Link master paraméterező szerverként működhet az IO-Link eszközökhöz.

Pont-pont kapcsolat

A pont-pont kapcsolat egy közvetlen kapcsolat két pont, hely vagy eszköz között.

Érzékelő

Az eszköz érzékeli és elektromos mennyiségekké alakítja át a fizikai értékeket.

SIO

Standard Input Output: Ebben a módban üzemelnek a hagyományos digitális eszközök az IO-Link master portokhoz csatlakozásnál, valamint IO-Link érzékelők IO-Link infrastruktúra nélküli használatnál.

PLC

A PLC egy ipari számítógép, melyet gépek vagy berendezések vezérlésére és szabályozására használnak és digitális alapon programoznak. A felhasználó a PLC-t a berendezés-igényeknek megfelelően programozza. A perifériás jelek be-/kimeneti részegységeken vagy terepibusz-masteren és decentrális terepibusz-slave-eken keresztül kerülnek beolvasásra és kiadásra.

Slave

Buszrészek, melyek nem kommunikálnak önállóan, hanem kizárólag a master kérdéseire válaszolnak.

Konvertálási idő

Az átalakítási idő azon időtartamot öleli fel, melyre az A/D-transzformátornak szüksége van a mérési érték érzékeléséhez, valamint azon időtartamot, amíg a mérési értéket és a diagnosztika és a huzalszakadás információit a részegységben feldolgozza.

Ciklikus adatok

Olyan adatok, melyek a vezérlésről automatikusan és rendszeresen továbbításra kerülnek (folyamatadatok, értékstátusz)

Ciklusidő

A vezérlés tekintetében a ciklusidő a program végrehajtását jelenti a bemenetek beolvasásától a kimenetek átváltásáig. A kommunikációs rendszerekben a ciklusidő írja le azt az időt, míg minden adat minden résztvevővel kicserélődik, és a ciklus újrakezdődik. Az IO-Linknél átviteli sebességenként változik. A COM3 esetében egy teljes átviteli ciklus 0,46 ms alatt fut le. A COM2 esetén ez a ciklusidő 2,3 ms.