You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Dodatak za nadzor za ifm Vision Assistant

Središnji pregled kvalitete procesa

Uz alat za nadzor kao dodatak za ifm Vision Assistant možete kombinirati sliku i podatke za obradu vaših senzora za vid na mreži na nadzornoj ploči. To vam omogućuje jasan pregled relevantnih slika uživo, statistiku dobrih i loših dijelova kao i poruke o stanju senzora u svakom trenutku.

Brže otkrivanje i otklanjanje odstupanja

Ovaj jasan pregled olakšava vam praćenje operacija obrade izravno u proizvodnom okruženju i na središnjoj lokaciji u stvarnom vremenu te brzo prepoznavanje mogućih odstupanja. Mjere održavanja ili korektivne mjere mogu se provesti uz kratko vrijeme reakcije i može se održati visoka kvaliteta procesa.

Utvrđivanje trendova na temelju povijesti podataka

Osim toga, također možete upotrebljavati automatski generiranu povijest podataka za analizu razvoja procesa, izvođenje trendova iz njih i djelovanje unaprijed.