You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Brz odgovor, precizan senzor protoka

Učinkovita proizvodnja koja osigurava potrebnu razinu kvalitete

Senzori protoka vrste SBT osiguravaju kvalitetu i učinkovitost u vašim postupcima proizvodnje, na primjer u pogonima za injekcijsko prešanje, u proizvodnji guma ili u proizvodnji zamjena za meso. Senzor brzo i precizno određuje količinu protoka medija koji se upotrebljava za konformnu kontrolu temperature kako bi se kalup zagrijao ili ohladio ovisno o koraku postupka. U tom procesu na njega neće utjecati mjehurići zraka.

Zahvaljujući velikoj ponovljivosti, odstupanja od zadane vrijednosti otkrivaju se u ranoj fazi, čak i kada su količine protoka vrlo niske. Izbjegnuta su skupi gubici materijala koji nastaju zbog preranog ili nepotpunog hlađenja.

Rano utvrđivanje zahtjeva za održavanje

Ovisno o prirodi medija zagrijavanja ili hlađenja, kanali ugrađeni u injekcijski kalup za konformnu kontrolu temperature mogu se začepiti tijekom vremena. Naslage poput kamenca ili čestica prljavštine mogu smanjiti ili čak spriječiti protok medija za zagrijavanje ili hlađenje. Precizna tehnologija senzora pomaže u brzom utvrđivanju zahtjeva za održavanje začepljenog sustava cjevovoda i sprječavanju pada kvalitete.

Moderno upravljanje energijom

Nadzor protoka i temperature dokazao se učinkovitim u procesima kontrole temperature. Na ovaj način potrošnja energije postupka proizvodnje može se jednostavno nadzirati i optimizirati kroz preciznu regulaciju temperature i protoka.