Επιτήρηση κραδασμών

Επιτήρηση ολικών κραδασμών σύμφωνα με το ISO 10816.
Ανίχνευση των ζημιών που προκύπτουν σε πρώιμο στάδιο, αποφεύγοντας τις επακόλουθες ζημιές και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των μηχανών.

Απλά:
επιτήρηση ολικής κατάστασης μηχανής.

Τυποποιημένα:
σύμμορφο με το ISO 10816.

Αξιόπιστα:
προστασία έναντι ζημιάς μηχανής.

Ευέλικτα:
εύκολη ενσωμάτωση στην εφαρμογή.

Αξιόπιστα:
αύξηση χρόνου κανονικής λειτουργίας

Επιτήρηση κατάστασης

Έγκαιρη ανίχνευση πιθανών βλαβών και αιτιών τους, βάσει των επιμέρους χαρακτηριστικών κραδασμών και άλλων επηρεαζόμενων παραγόντων.

Αξιόπιστα:
μόνιμη επιτήρηση κατάστασης σε κρίσιμες μηχανές.

Προβλεπτικά:
διάγνωση μηχανής για έγκαιρη ανίχνευση ζημιάς και αποφυγή σοβαρών επακόλουθων ζημιών.

Βέλτιστα:
μπορούν να προγραμματιστούν ενέργειες συντήρησης.

Μεγάλη διάρκεια ζωής:
βέλτιστη χρήση της παραμένουσας ζωής των εξαρτημάτων.

Οικονομικά:
καθιστά διαφανείς τις παραγωγικές διαδικασίες -
πληρεί τα σχέδια TCO (συνολικό κόστος ιδιοκτησίας).

Μετρητής:
λειτουργία απαριθμητή για μέτρηση των χρόνων έκθεσης και παραγωγής για βασικούς δείκτες.

Προστασία μηχανής / επιτήρηση διεργασίας

Αποφύγετε τη ζημιά σε εξαρτήματα, εργαλεία της μηχανής ή επεξεργαζόμενα κομμάτια, μέσω μόνιμης παρακολούθησης και με εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης. Η ενσωμάτωση στο PLC καθιστά δυνατή τη ρύθμιση της επιτήρησης κραδασμών στη διαδικασία του μηχανήματος ή της εγκατάστασης.

Δυναμικά:
επιτήρηση δυναμικών δυνάμεων π.χ. σε μύλους.

Γρήγορα:
χρόνοι απόκρισης της τάξεως του 1 ms.

Αξιόπιστα:
μηχανή, εργαλεία και επεξεργαζόμενα κομμάτια προστατεύονται από ακριβή επακόλουθη ζημιά.

Προληπτικά:
η έγκαιρη επιτήρηση κατάστασης μηδενίζει τις απρόβλεπτες αστοχίες.

Ενσωματωμένα:
απευθείας σύνδεση στον έλεγχο της μηχανής μέσω διασύνδεσης δικτύου.

Επισκόπηση προϊόντων επιτήρησης κραδασμών

Ο όμιλος εταιρειών της ifm: η δικιά μας ανάπτυξη και παραγωγή με πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Η ανίχνευση και η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των σημάτων κραδασμών χρησιμεύει ως βάση για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της συνεχούς επιτήρησης κατάστασης, σε συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή.