1. Αρχική σελίδα
  2. Από την επιτήρηση κραδασμών στο Industry 4.0

Από την επιτήρηση κραδασμών στο Industry 4.0

Επιτήρηση κραδασμών

Επιτήρηση ολικών κραδασμών σύμφωνα με το ISO 10816.
Ανίχνευση των ζημιών που προκύπτουν σε πρώιμο στάδιο, αποφεύγοντας τις επακόλουθες ζημιές και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των μηχανών.

Απλά:
επιτήρηση ολικής κατάστασης μηχανής.

Τυποποιημένα:
σύμμορφο με το ISO 10816.

Αξιόπιστα:
προστασία έναντι ζημιάς μηχανής.

Ευέλικτα:
εύκολη ενσωμάτωση στην εφαρμογή.

Αξιόπιστα:
αύξηση χρόνου κανονικής λειτουργίας

Επιτήρηση κατάστασης

Έγκαιρη ανίχνευση πιθανών βλαβών και αιτιών τους, βάσει των επιμέρους χαρακτηριστικών κραδασμών και άλλων επηρεαζόμενων παραγόντων.

Αξιόπιστα:
μόνιμη επιτήρηση κατάστασης σε κρίσιμες μηχανές.

Προβλεπτικά:
διάγνωση μηχανής για έγκαιρη ανίχνευση ζημιάς και αποφυγή σοβαρών επακόλουθων ζημιών.

Βέλτιστα:
μπορούν να προγραμματιστούν ενέργειες συντήρησης.

Μεγάλη διάρκεια ζωής:
βέλτιστη χρήση της παραμένουσας ζωής των εξαρτημάτων.

Οικονομικά:
καθιστά διαφανείς τις παραγωγικές διαδικασίες -
πληρεί τα σχέδια TCO (συνολικό κόστος ιδιοκτησίας).

Μετρητής:
λειτουργία απαριθμητή για μέτρηση των χρόνων έκθεσης και παραγωγής για βασικούς δείκτες.

Προστασία μηχανής / επιτήρηση διεργασίας

Αποφύγετε τη ζημιά σε εξαρτήματα, εργαλεία της μηχανής ή επεξεργαζόμενα κομμάτια, μέσω μόνιμης παρακολούθησης και με εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης. Η ενσωμάτωση στο PLC καθιστά δυνατή τη ρύθμιση της επιτήρησης κραδασμών στη διαδικασία του μηχανήματος ή της εγκατάστασης.

Δυναμικά:
επιτήρηση δυναμικών δυνάμεων π.χ. σε μύλους.

Γρήγορα:
χρόνοι απόκρισης της τάξεως του 1 ms.

Αξιόπιστα:
μηχανή, εργαλεία και επεξεργαζόμενα κομμάτια προστατεύονται από ακριβή επακόλουθη ζημιά.

Προληπτικά:
η έγκαιρη επιτήρηση κατάστασης μηδενίζει τις απρόβλεπτες αστοχίες.

Ενσωματωμένα:
απευθείας σύνδεση στον έλεγχο της μηχανής μέσω διασύνδεσης δικτύου.

Επισκόπηση προϊόντων επιτήρησης κραδασμών

Ο όμιλος εταιρειών της ifm: η δικιά μας ανάπτυξη και παραγωγή με πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Η ανίχνευση και η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των σημάτων κραδασμών χρησιμεύει ως βάση για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της συνεχούς επιτήρησης κατάστασης, σε συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή.