• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Εξαρτήματα δικτύωσης

Στοιχεία διαύλου πεδίου

Η γκάμα στοιχείων διαύλου πεδίου της ifm περιλαμβάνει πύλες, κύριες μονάδες IO-Link, μονάδες αξιολόγησης RFID και κωδικοποιητές. Οι πύλες δημιουργούν τη σύνδεση του AS-i με τους διαδεδομένους διαύλους πεδίου όπως EtherNet/IP, Profibus, Profinet ή EtherCAT. Ελέγχουν αξιόπιστα την ανταλλαγή δεδομένων προς το επίπεδο αισθητήρα/ενεργοποιητή και επικοινωνούν γρήγορα με το υπερκείμενο επίπεδο ελέγχου. Επιπλέον διατίθενται με λειτουργικότητα PLC ή με PLC ασφαλείας.
Οι κύριες μονάδες IO-Link χρησιμεύουν στη σύνδεση συσκευών IO-Link, για παράδειγμα αισθητήρων, βαλβίδων ή δυαδικών μονάδων εισόδου/εξόδου, και διαθέτουν μια ενσωματωμένη διασύνδεση διαύλου πεδίου. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει παραλλαγές για την τοποθέτηση σε πίνακες ελέγχου ή την επιτόπου χρήση.
Οι μονάδες αξιολόγησης RFID ελέγχουν την ανταλλαγή δεδομένων προς τις κεραίες RFID και επικοινωνούν μέσω διαύλου πεδίου με το υπερκείμενο επίπεδο ελέγχου.
Σε πολλές διαδικασίες και διεργασίες παραγωγής, οι απόλυτοι περιστροφικοί κωδικοποιητές έχουν καθιερωθεί ως αξιόπιστοι ανιχνευτές τιμών μέτρησης για ακριβείς εργασίες τοποθέτησης. Διατίθενται ως μονόστροφοι ή πολύστροφοι κωδικοποιητές με διασύνδεση CAN ή Profibus.