• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. Τεχνολογία ασφαλείας
 3. Οπτικά πλέγματα ασφαλείας

Οπτικά πλέγματα ασφαλείας

 • Κατηγορίες ασφαλείας 2 και 4 κατά IEC 61496
 • Αξιόπιστη προστασία επικίνδυνων περιοχών και πυλών
 • Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12
 • Εκδόσεις για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
 • Εκδόσεις με ενεργητικό /παθητικό σύστημα

Οπτικά πλέγματα

Οπτικά πλέγματα χρησιμοποιούνται εκεί που απαιτείται ο αξιόπιστος αποκλεισμός των περιοχών κινδύνου. Είναι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας, οι οποίες αποτελούνται από πομπούς και δέκτες. Ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας του τύπου 2 / SIL 1 ή του τύπου 4 / SIL 3.
Τυπικές περιπτώσεις εφαρμογής είναι ο περιορισμός πρόσβασης και η επιτήρηση περιοχών κινδύνου σε κυψέλες ρομπότ και γραμμές παραγωγής. Για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών διατίθενται συσκευές με προστατευτικό σωλήνα και υψηλό βαθμό προστασίας. Ενεργητικά/παθητικά συστήματα μειώνουν σημαντικά την απαιτούμενη καλωδίωση.