You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

SBT virtausanturi korkeisiin lämpötiloihin

  • Parempaa suorituskykyä ja laatua lämpötilaohjattuihin prosesseihin
  • Konformisen lämpötilaohjauksen jatkuva valvonta
  • Prosessin tarkka ohjaus lyhyen vasteajan ja hyvän toistotarkkuuden ansiosta
  • Uudenaikaista energianhallintaa yhdistettynä lämpötila-antureihin
  • Sietävät jopa 180 °C lämpötiloja ja 30 bar paineita

Tehokas tuotanto varmistaa tarvittavan laatutason

Suunniteltuina täyttämään tiukimmatkin lämpötiloihin ja paineisiin liittyvät standardit SBT-sarjan virtausanturit varmistavat tehokkaat tuotantoprosessit esim. ruiskuvalulaitoksissa, rengastuotannossa tai lihan korvikkeiden tuotannossa. Anturi määrittelee konformiseen lämpötilaohjaukseen käytettävän aineen virtausnopeuden muotin kuumentamiseksi tai jäähdyttämiseksi prosessivaiheesta riippuen. Prosessissa syntyvät ilmakuplat eivät vaikuta sen toimintaan.

Tarkkojen mittaustulosten ja täsmällisen prosessiohjauksen avustuksella voit vähentää hylkytuotteiden määrää.

Hyvän toistotarkkuuden ansiosta poikkeamat asetuspisteistä havaitaan ajoissa silloinkin, kun virtausnopeudet ovat hyvin alhaisia. Ennenaikaisesta tai puutteellisestä jäähdytyksestä johtuvien hylkytuotteiden syntyminen vältetään.

Tunnista kunnossapitotarpeet ajoissa jatkuvan valvonnan avulla

Riippuen kuumentamiseen tai jäähdyttämiseen käytettävän aineen luonteesta konformisessa lämpötilaohjauksessa käytettävät, ruiskuvalumuottiin johtavat kanavat voivat ajan mittaan tukkiutua. Saostumat kuten kalkki tai likapartikkelit voivat vähentää tai jopa kokonaan estää lämmitys- tai jäähdytysaineen virtauksen. Seurauksena puutteellisesti lämmitetty työaine ei leviä oikein tai jäähdy riittävästi. Kumpikin tapaus johtaa tuotteiden heikkoon laatuun.

Vapaiden likapartikkelien suodattamiseen käytetään suodattimia, joiden silmäkoko on noin 200 μm. Anturin hyvä toistotarkkuus ja lyhyt vasteaika auttavat tunnistamaan tukkeutuneen putkiston huoltotarpeet nopeasti ja mahdollistavat järjestelmän korjaamisen ajoissa.

Moderni energianhallinta

Virtauksen ja lämpötilan valvonta ovat osoittaneet arvonsa lämpötilaohjatuissa prosesseissa. Tällä tavalla tuotantoprosessin energiankulutusta voidaan helposti valvoa ja optimoida lämpötilan ja virtauksen tarkan ohjauksen avulla.
Virtausmittauksen erinomaisen vasteajan johdosta lyhyetkään jaksonajat eivät ole esteenä. Lämpötilamittaus voidaan toteuttaa kestävän TM5101 (maks. 150 °C) tai TA2212 (maks 200 °C) -anturin avulla.