You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Terminen paineilmamittari sisäänrakennetulla paine- ja lämpötila-anturilla

Neljä prosessiarvoa (tilavuusvirtaus, paine, lämpötila, summaaja = kokonaismäärämittari) luettavissa tehokkaan energianhallinnan tarpeisiin

  • Energiakustannusten täsmällinen kohdistus tarkkaan kulutusmittaukseen
  • Energiatehokkuuden parantaminen vuotovalvonnan avulla
  • Asennus-, kunnossapito- ja laitekustannusten alentaminen
  • Perusta kokonaisvaltaiselle energianhallintajärjestelmälle DIN EN ISO 50001 mukaan
  • Painevalvonta sisäänrakennetun paineanturin ansiosta

„All-in-one" -anturi alentaa kustannuksia
Tämä uusi teollisuuden paineilmasovellutuksiin suunniteltu terminen paineilmamittari on osoittautunut todelliseksi yleistyökaluksi. Sisäänrakennetun lämpötila-anturin lisäksi siinä on myös paineanturi, joka mahdollistaa neljän prosessiarvon (tilavuusvirtaus, paine, lämpötila ja summaaja => kokonaismäärämittari) samanaikaisen lukemisen ja sitä kautta myös tuotannon optimoinnin.

Paineilmavalvonta lyhyesti
SD-paineilmamittarin integroiminen jo olemassa olevien tai uusien asennusten kunnossapitoyksikköön tuo mukanaan lisäetuja. Nyt teollisen paineilmakäytön prosessiarvoja voidaan valvoa tehokkaasti yleisissä paineilmaverkoissa intergroidulla TFT-näytöllä, jossa on valittavissa neljä erilaista ja erikseen säädettävää grafiikkasommitelmaa. Prosessiarvot voidaan lähettää myös IO-Linkin kautta.

Energiatehokkuuden parantaminen järjestelmään integroidun vuotovalvonnan avulla
SD-sarjan antureiden tarkka virtausvalvonta mahdollistaa vuotojen tunnistuksen ja kustannussäästöt. Lisäksi laitteen suuri toistotarkkuus mahdollistaa paineilmakustannusten tarkan kohdistamisen kyseessä olevalle tuotantolinjalle sekä optimoidun tuotekustannusten laskemisen.

Käyttöpaineen tehokas valvonta
Sisäänrakennetun painemittauksen ansiosta sekä likaantuneen suodatinjärjestelmän painehäviöitä että paineilmajärjestelmän yleistä käyttöpainetta voidaan valvoa optimaalisesti. Tämä on tärkeätä siksi, että jos järjestelmän toimilaitteita ohjataan 5 bar paineella ideaalisen 6,3 barin sijasta, niiden kuormitusnopeus alenee 25 %, mikä näkyy suoraan tuottavuuden laskuna. Toisaalta taas liiallinen käyttöpaine ei paranna suorituskykyä, vaan aiheuttaa ainoastaan paineilman kulutuksen lisääntymistä ja laitteiden lisääntynyttä kulumista.

Perusta kokonaisvaltaiselle energianhallintajärjestelmälle DIN EN ISO 50001 mukaan
Seuraamalla EU:n energiatehokkuusdirektiiviä DIN EN ISO 50001 kaikki jäsenvaltiot ovat ponnistelleet energiasäästöjen saavuttamiseksi. Edellytyksenä energiaverojen alentamiselle on energianhallintajärjestelmän käyttöönotto. Standardin vaatimuksesta mittauslaitteiston kalibrointi on dokumentoitava mittaustulosten oikeellisuuden ja toistotarkkuuden varmistamiseksi. SD-sarjan paineilmamittari ja säännölliset DAkkS-kalibroinnit luovat optimaalisen perustan luotettavalle energianhallintajärjestelmälle.

Asennus-, kunnossapito- ja laitekustannusten alentaminen
Sen lisäksi, että useiden mittausparametrien integroiminen samaan anturiin säästää huomattavasti laitekustannuksia (paineanturi, lämpötila-anturi, kaapelinti ja tulokortit), se alentaa myös asennus- ja ylläpitokustannuksia.