You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Magneettinen paikannusanturi ja kunnonvalvonta samassa kotelossa

Ferromagneettisten kohteiden jatkuva tunnistus ja suuren resoluution ansiosta pienimpienkin tuntoetäisyydessä tapahtuvien muutosten tunnistus

  • Koneiden hyvä käyttöaste: signaalit heikkenevät tuntoetäisyyden pienentyessä
  • Ehkäisevä kunnossapito: tunnistaa kytkentäalueen likaantumisasteen
  • Työkalujen eliniän valvonta: sisäänrakennettu käyttötunti- ja kytkentäjaksojen määrälaskuri
  • Nopea sovellutuskohtainen kytkentäpisteen säätö

Magneettinen paikannusanturi ja kunnonvalvonta samassa kotelossa
Tämä ifm:n uusi älykäs anturi ilmaisee asioita, jotka muuten ilmenisivät vasta, kun on jo liian myöhäistä. Suuren resoluutionsa ansiosta anturi pystyy havaitsemaan pienetkin kytkentäalueen muutokset. Paikannusanturitoimintojensa lisäksi se antaa myös lisäinformaatiota käyttäjän laitteiston mittaavaa kunnossapitoa varten. MQ2 tunnistaa jatkuvasti aktiivisen tuntopintansa edessä olevat ferromagneettiset kohteet. Se signaloi likaantumisesta IO-Linkin kautta silloin, kun mitattu arvo ylittää säädetyn raja-arvon, ja puhdistustoimet voidaan aloittaa. Sama pätee esim. mekaanisesta kulumisesta johtuvien kytkentäalueen muutosten kohdalla. Sisäänrakennettu käyttötunti- ja kytkentäjäksojen määrälaskuri signaaloi asetetun kytkentäjaksomäärän saavuttamisesta, mikä mahdollistaa työkalujen tavoitteellisen kunnossapidon.

”Too close" ("liian lähellä") -toiminto
Kaksi IO-Link kytkentäpistettä voidaan asettaa helposti LR Device -ohjelmiston avulla. Anturin ensimmäinen kytkentäpiste aktivoituu ja oranssi LED syttyy, kun työkappale on asetetulla etäisyydellä (esim. 300 merkkiä). Jos etäisyys on pienempi (esim. 100 merkkiä) niin, että työkappale tulee epätavallisen lähelle, tämä kertoo kulumisesta laitteistossa (esim. kiintoavaimen taipumisesta). Tässä tilanteessa toinen kytkentäpiste aktiivoituu signaali lähetetään IO-Linkin kautta eteenpäin. Tämän ansiosta käyttäjä voi tehdä kunnossapitotoimenpiteitä vain silloin, kun niitä tarvitaan.

IO-Linkin edut

  • kaksi erilaista kytkentäpistettä esim. kulumisesta tai likaantumisesta johtuvien liukumien tunnistus
  • vetohidastus likaantumisen ja lähestyvän kohteen erottamiseksi toisistaan
  • sisäänrakennettu käyttötunti- ja kytkentäjaksojen määrälaskuri tavoitteelliseen työkalunvaihtoon
  • helppo konfigurointi tietokoneella tarvitsematta mennä asennuspaikalle
  • laitoksen ja sijainnin identifiointi vaikeissa paikoissa olevien antureiden paikallistamiseksi
  • näyttö mahdollistaa anturin "terveydentilan" lukemisen koneen ulkopuolelta